TWPC รับวุฒิบัตรนักบริหารงานความปลอดภัยขั้นสูง

TWPC รับวุฒิบัตรนักบริหารงานความปลอดภัยขั้นสูง ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

คุณวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณวิระภพ ทวีโคตร ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานฯ กำกับดูแลบริหารงานความปลอดภัยฯ (ซ้าย) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ในพิธีรับมอบวุฒิบัตร “นักบริหารความปลอดภัยชั้นสูง” ในงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของภาครัฐในการดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น