7 หุ้นเครื่องดื่มยกซด กำไร Q1/62 โตแกร่ง!

หุ้นกลุ่มเครื่องดื่มในช่วงปี 61 กำไรซบเซาอย่างหนักหลังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายจากปัจจัยรอบด้าน ก่อนจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสแรกของปี 62

เส้นทางนักลงทุน

ว่ากันที่หุ้นกลุ่มเครื่องดื่ม ซึ่งช่วงปี 2561 ที่ผลกำไรซบเซาอย่างหนักหลังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นการปรับราคาขายจากนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มประเภทน้ำ พืช  ผัก ผลไม้ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์  โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคาแฟอีนที่แต่เดิมได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษี เช่น ชาเขียวพร้อมดื่ม กาแฟสำเร็จรูป

รวมถึงการจัดเก็บภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมายใหม่ของกรมที่ออกมาตั้งแต่ปี 2560 ที่ให้มีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นตามขั้นบันได ทำให้เครื่องดื่มที่มีความหวานเกินกำหนด จะต้องเสียภาษีมากขึ้น เช่น น้ำอัดลมกระป๋องขนาด 250 ซีซี จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 10 สตางค์

นอกจากนี้ ยังคงมีการแข่งขันอย่างรุนแรง เพราะมีตลาดมากราย รวมถึงและยังได้รับผลกระทบจากภาวการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศมีผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นลง

กระทั่งผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2562 ประกาศออกมา ก็พบว่า สถานการณ์ของกลุ่มหุ้นเครื่องดื่มเริ่มดีขึ้น เนื่องจากยอดขายกลับมาดีขึ้น ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดมากกว่าเดิม และการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น… จนทำให้หุ้นเครื่องดื่มกลับมาเป็นหุ้นน้ำดีอีกครั้ง  เพราะสามารถทำผลกำไรสุทธิเติบโตแข็งแกร่งอีกครั้ง…ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 นั่นเอง

เนื่องจากมีหุ้นยกซดกำไรในไตรมาส 1 ปี 2562 โตแกร่ง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึง 8 บริษัท…ทั้ง ๆ ที่หลายฝ่ายมองว่ากลุ่มเครื่องดื่มยังไม่ฟื้น เพราะยังต้องแบกกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น!!!

แต่ถึงอย่างไร เครื่องดื่มก็กลับมาซาบซ่าได้อีกครั้ง…โดยการโชว์กำไรช่วงไตรมาส 1 เติบโตได้แจ๋ว!!! ไม่ว่าจะเป็นหุ้น  TACC, ICHI, TIPCO, HTC, OSP, CBG และ OISHI เป็นต้น

โดยหุ้นดังกล่าวผลการดำเนินงานดังนี้ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 33.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.46% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 15.52 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยมาจาก 1. การลดต้นทุนจากการเรียกเก็บภาษีความหวานของสินค้า 2. การเพิ่มยอดขายในส่วนสินค้าที่มีกำไรสูง และ3. ควบคุมสัดส่วนการใช้จ่ายในการขายและบริหารมากขึ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 114.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247.13% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 32.91 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน โดยอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 8.7% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.5%

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 97.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.28% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 49.76 ล้านบาท เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 206.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.23% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 87.58ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 888.26  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.40% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 783.32 ล้านบาท หนุนโดย 1) รายได้จากเครื่องดื่มในประเทศที่ขยายตัว จากตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง 2) รายได้จากการจำหน่าย OEM ขวดแก้วหลังจากสร้างฐานลูกค้ากลับมาอีกครั้ง 3) รายได้จากต่างประเทศ ณ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่จะขยายตัว

4) Gross profit margin expansion ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจาก Fitness First program และราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลง โดยเฉพาะราคาเศษแก้วที่คาดว่าลดลง และราคาน้ำตาลที่ต่ำลง 5) SG&A to total sales ที่ปรับตัวลดลง 6) Interest expenses ที่ต่ำลง เนื่องจากนำเงินที่ได้จาก IPO ไปชำระหนี้ส่วนใหญ่

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 419.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.35% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 180.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จำแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อัตราส่วนประมาณ 51:49 โดยในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการขายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง นอกจากนี้บริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ OISHI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 398.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.18% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 245.62 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น โดยมาจากรายได้ธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น  และธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากสามารถคุมค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาและส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มที่สามารถทำผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงโค้งแรกของปี 2562… หรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของการกลับมาเป็นหุ้นน้ำดีอีกครั้ง!!!