สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TLGF มูลค่าสูงสุด 123.90 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TLGF มูลค่าสูงสุด 123.90 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TLGF 2 6,000,000 123,900 20.65
KBANK-F 2 640,764 118,875 185.52
INTUCH 1 1,907,200 108,234 56.75
VIBHA 3 58,828,200 100,008 1.7
PTTEP 3 625,000 79,794 127.67
TOP 11 923,500 63,389 68.64
EGCO 1 180,600 52,193 289
PTT 3 931,400 43,476 46.68
KBANK 5 202,600 37,652 185.84
BBL
2 150,000 29,283 195.22
BKI 1 70,000 22,540 322
TU 1 1,124,700 20,020 17.8
GPSC 3 334,000 19,925 59.66
STEC 1 500,000 12,450 24.9
PTTGC 3 146,800 9,374 63.85
GLOBAL
1 517,400 8,330 16.1
ANAN 2 2,000,000 7,600 3.8
TCAP 2 134,300 7,185 53.5
SPRC
2 661,000 6,179 9.35
BEAU13C1910B 2 20,000,000 6,150 0.31
HUMAN
1 1,000,000 5,800 5.8
JMART 1 584,000 4,555 7.8
CPF 1 151,600 4,336 28.6
AOT 1 70,000 3,973 56.75
SCB
1 25,000 3,225 129
BTSGIF 1 300,100 3,171 10.57
CENTEL 2 49,000 1,666 34
S5013P1906C
2 2,000,000 1,364 0.68
IRPC 1 183,400 855 4.66
CPALL-F 1 2,400 191 79.5
GC 1 36,200 187 5.16
BEAUTY 1 30,000 121 4.04
SST 1 26,400 119 4.5
U-W1 1 10,000,000 100 0.01