BA คว้างานจัดส่งอาหาร-เครื่องดื่มสนามบินดอนเมือง อายุสัญญายาว 5 ปี

BA คว้างานจัดส่งอาหาร-เครื่องดื่มสนามบินดอนเมือง อายุสัญญายาว 5 ปี

บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ระบุว่า บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และบริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด ในนามกิจการร่วมค้าบีเอซีจีพี ได้รับสิทธิประกอบกิจการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มให้แก่อากาศยาน (Inflight Catering) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT หรือทอท. โดยมีอายุสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62 – 30 มิ.ย.67

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพดอนเมือง จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทอท. ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้รับสิทธิประกอบกิจการดังกล่าว โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และบริษัทย่อย คือ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด และบริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 70:30

คำค้น