สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 21 มิ.ย.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 21 มิ.ย.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
EA 6,013,200 326,868,925 22.33%
BANPU 12,512,600 183,205,950 21.02%
CPALL 4,010,000 340,728,800 13.20%
AOT 6,147,400 457,666,125 11.54%
BBL 596,200 120,563,200 11.35%
BEAUTY 16,011,600 69,339,262 10.21%
CBG 1,485,200 112,671,075 9.15%
PTTGC 3,004,100 195,808,600 8.98%
STPI 829,000 5,971,700 8.83%
SCC 347,500 163,675,400 8.32%
PTTEP 1,683,400 229,926,800 7.77%
KTB 4,033,800 78,659,100 7.35%
CPF 2,492,200 70,268,600 6.06%
PTG 1,362,300 25,184,570 5.88%
SCB-R 631,400 85,504,650 5.71%
HMPRO 1,466,700 26,148,170 5.24%
BDMS 1,806,100 46,507,075 5.15%
THAI-R 297,700 3,138,370 5.13%
IRPC 9,087,200 47,360,840 5.07%
CPN 545,000 41,553,225 5.03%
CKP 1,727,300 11,802,005 4.86%
PTT 4,840,700 237,993,300 4.76%
BH 77,100 13,160,500 4.73%
HANA 150,000 3,875,000 4.66%
TRUE 10,578,700 60,129,160 4.56%
MINT-R 533,300 20,984,750 4.55%
DTAC-R 394,000 19,968,400 4.42%
BEM 9,882,200 111,750,590 4.29%
KBANK 304,400 58,555,050 4.27%
EGCO-R 90,600 29,165,200 4.26%
ANAN 300,000 1,142,000 4.17%
THG 20,000 560,000 3.96%
SCC-R 160,000 75,320,000 3.83%
AMATA 445,000 10,731,080 3.78%
SCB 413,000 55,912,950 3.73%
ROBINS-R 181,000 10,312,825 3.68%
TCAP-R 136,700 7,718,025 3.67%
DTAC 325,600 16,504,000 3.66%
INTUCH 399,400 24,071,275 3.60%
WORK 395,700 9,793,360 3.51%
ADVANC 205,000 41,820,000 3.38%
CPF-R 1,380,200 39,085,200 3.36%
MTC-R 113,000 6,386,625 2.98%
KTC 276,900 12,062,000 2.72%
BCPG 655,800 12,686,860 2.69%
IVL 545,200 26,296,150 2.69%
CPALL-R 799,000 67,938,800 2.63%
KKP 99,300 6,826,875 2.62%
KTB-R 1,404,900 27,395,550 2.56%
TOP-R 673,900 43,814,125 2.56%
AOT-R 1,359,100 101,131,850 2.55%
KCE 211,500 4,019,020 2.50%
MINT 291,300 11,476,025 2.49%
IVL-R 488,400 23,533,175 2.41%
MTC 87,200 4,932,175 2.30%
IRPC-R 4,073,900 21,088,455 2.27%
TMB-R 3,620,800 7,241,600 2.18%
TCAP 74,600 4,211,975 2.00%
BCP 112,600 3,500,000 1.98%
TOP 502,400 32,678,925 1.91%
QH 1,241,000 3,871,920 1.88%
SAWAD 76,200 4,247,850 1.78%
EGCO 36,500 11,753,900 1.71%
BCH 150,000 2,505,000 1.68%
PTTEP-R 353,100 48,270,350 1.63%
CENTEL-R 131,700 4,752,050 1.59%
GUNKUL 739,700 2,359,318 1.57%
TOA 27,800 1,024,800 1.56%
LH 3,100,900 34,760,110 1.53%
BJC 184,700 9,381,200 1.45%
BGRIM 165,500 5,815,700 1.38%
GULF 98,400 11,338,000 1.35%
CENTEL 111,100 4,002,375 1.34%
HMPRO-R 363,500 6,491,200 1.30%
PLAT 30,000 180,000 1.27%
TU 267,400 4,872,090 1.25%
PTTGC-R 401,900 26,199,875 1.20%
EA-R 318,600 17,246,850 1.18%
PTT-R 1,180,600 57,833,275 1.16%
TRUE-R 2,586,600 14,355,630 1.12%
CKP-R 374,100 2,555,075 1.05%
SUPER 6,090,400 4,374,097 1.03%
PLANB-R 189,300 1,362,960 1.00%
BLA 16,500 464,625 0.98%
GL 150,000 1,072,500 0.96%
RS 64,000 1,143,400 0.95%
SF-R 7,400 47,730 0.95%
CK 92,000 2,645,000 0.94%
TISCO 40,600 3,740,625 0.93%
SPALI-R 38,000 869,740 0.86%
SIRI-R 353,700 502,254 0.82%
TASCO 189,200 3,745,750 0.77%
TMB 1,269,700 2,539,400 0.76%
CHG 242,400 538,128 0.70%
BPP 26,200 570,160 0.62%
GLOBAL 68,900 1,237,230 0.60%
PRM-R 104,600 779,270 0.60%
LH-R 1,177,000 13,250,620 0.58%
KKP-R 18,100 1,244,375 0.48%
STEC 61,400 1,672,800 0.44%
BCPG-R 101,200 1,935,730 0.41%
STA 50,000 650,000 0.40%
GPSC-R 26,700 1,678,425 0.39%
GULF-R 28,400 3,266,400 0.39%
PSL 26,600 207,480 0.39%
SPRC 205,300 2,051,435 0.39%
THAI 22,500 242,300 0.39%
BGRIM-R 44,000 1,562,000 0.37%
ADVANC-R 21,700 4,426,800 0.36%
UNIQ 27,000 325,550 0.35%
KTC-R 31,300 1,362,550 0.31%
GFPT 14,400 239,000 0.25%
TISCO-R 10,700 987,075 0.25%
AAV 88,600 365,512 0.24%
JAS-R 96,200 649,350 0.24%
ROBINS 11,600 668,450 0.24%
BDMS-R 64,900 1,671,175 0.19%
CHG-R 63,300 139,260 0.18%
JAS 73,500 496,125 0.18%
BTS-R 100,000 1,230,000 0.16%
GPSC 9,900 627,575 0.15%
DDD 7,000 189,875 0.14%
AU 10,000 122,000 0.13%
EGATIF 10,600 133,560 0.13%
RATCH 10,300 657,450 0.12%
EPG-R 15,300 94,095 0.11%
WHA-R 235,100 1,100,268 0.11%
DELTA 3,000 206,350 0.10%
TTW 7,200 100,080 0.10%
VGI 51,500 466,075 0.10%
ITD-R 12,600 30,492 0.09%
DIF 12,200 200,080 0.07%
UNIQ-R 4,500 54,900 0.06%
BEC 13,500 124,275 0.05%
WHA 92,200 429,330 0.04%
CK-R 2,900 83,375 0.03%
ESSO 10,000 107,000 0.02%
BLAND-R 3,800 6,270 0.01%
COM7 1,000 21,600 0.01%
STEC-R 1,300 34,775 0.01%