สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TISCO-F มูลค่าสูงสุด 52.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TISCO-F มูลค่าสูงสุด 52.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TISCO-F 1 571,800 52,248 91.38
PTG13C1912A 3 24,000,000 12,240 0.51
GLOW 1 100,000 8,900 89
TU 1 173,600 3,495 20.13
S5013C1909D
2 4,000,000 2,526 0.63