ALT ผนึกRATCH ตั้งบ.ร่วมทุน”สมาร์ท อินฟราเนท” พร้อมลงนาม”Facebook” ให้บริการ WiFi แก่ปชช.

ALT ผนึก RATCH ตั้งบ.ร่วมทุน "สมาร์ท อินฟราเนท" ลงทุนในโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน พร้อมลงนาม "Facebook" ให้บริการ WiFi ปชช.

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเกี่ยวกับการลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อลงทุนในโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ไปแล้วนั้น ขณะนี้ โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้า โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในชื่อ บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด ที่มุ่งแน้นการให้บริการด้านสื่อสารแก่กิจการด้านไฟฟ้าและพลังงานเป็นสำคัญ ฉะนั้น ผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุน โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 49% จากเดิมถือ 51% ขณะที่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ถือหุ้นในสัดส่วน 51% จากเดิมถือ 49%

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สมาร์ท อินฟราเรท จำกัด แล้วในวันนี้ (27 มิ.ย.62) โดยสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โดยผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนใหม่ข้างต้น ครบถ้วนเต็มมูลค่าของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แล้ว

 

ขณะเดียวกัน ในวันนี้ (27 มิ.ย.62) บริษัทฯได้ลงนามทำสัญญาร่วมกับ FCL Tech., Ltd (FCL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Facebook เพื่อให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับประชาชนทั่วไปโดยบริษัทฯมีบทบาทในการจัดเตรียมสัญญาณอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์ Wi-Fi ตลอจนการบริหารจัดการ หรือการดำเนินการใดๆ ให้การบริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ด้วยระบบ Wi-Fi ณ จุดเชื่อมต่อ (Hotspot) เป็นไปโดยราบรื่น

ส่วน FCL Tech., Ltd. มีบทบาทในการจัดเตรียมระบบซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อช่วยให้การบริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi แก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีเป้าหมายร่วมของคู่สัญญาเพื่อสนองทางเลือกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต ที่มีราคาถูกแต่สูงด้วยคุณภาพ ได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้ระบบซอฟแวร์ที่ทรงพลัง ในนาม “Express WiFi by Facebook”

สำหรับพื้นที่การให้บริการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย

ระยะที่ 1 พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

ระยะที่ 2 พื้นที่บริเวณโรงเรียน มหาวิทยาลัย หอพักต่างๆ รวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ

ระยะที่ 3 ขยายพื้นที่อื่นๆ ที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับโครงข่ายที่มีอยู่ของบริษัทฯ

โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆสำหรับค่าบริการซอฟแวร์ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายสากลของ Facebook ที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพในราคาถูก

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่มีอยู่แล้วของบริษัทฯ อีกทั้งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิตอลได้เร็วขึ้น

ขณะที่ค่าใช้จ่ายหลักส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ที่บริษัทจ่ายเพื่อการดำเนินงานตามปกติอยู่แล้ว สำหรับต้นทุนผันแปรส่วนเพิ่มจะอ้างอิงกับราคาตลาดปกติ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ด้านรายได้

สำหรับแหล่งที่มาของรายได้ คือรายได้จากการให้บริการโฆษณา และรายได้จากการขายแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตรายวัน

คำค้น