สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 ก.ค.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 ก.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BANPU 7,282,900 110,029,140 21.51%
BDMS 2,887,900 75,085,400 11.92%
ADVANC 994,000 215,306,000 11.70%
PTTGC 2,945,000 192,329,600 11.39%
PTG 1,957,600 38,040,460 10.78%
CBG 332,300 24,476,725 10.31%
SCC 120,000 56,690,000 9.38%
EA 1,612,200 90,134,850 8.73%
BEAUTY 12,100,400 48,613,216 8.34%
EGCO-R 81,500 26,958,900 7.77%
PTT 3,797,800 187,309,375 7.29%
SCB 3,307,700 473,343,700 6.80%
TRUE 9,404,800 55,093,360 6.49%
CPALL 1,574,100 135,637,750 6.01%
HMPRO 1,267,000 22,339,440 5.91%
WHA 9,010,000 42,217,400 5.87%
DTAC 857,000 45,815,125 5.86%
INTUCH 472,700 29,746,050 5.65%
JAS 2,033,000 14,634,300 5.64%
EGCO 52,500 17,345,800 5.01%
GPSC 682,500 49,166,175 4.98%
THAI-R 99,800 1,061,040 4.98%
STEC 301,200 8,057,400 4.69%
CKP 800,000 5,680,000 4.62%
COM7 617,000 13,847,500 4.62%
ROBINS-R 252,200 14,461,025 4.55%
PTTEP 547,500 75,161,250 4.31%
AMATA 909,600 22,076,360 4.10%
CK 513,400 15,018,625 4.04%
ERW 536,000 3,350,000 3.93%
KBANK 226,700 43,092,800 3.33%
IRPC 6,725,800 34,836,210 3.31%
TKN 231,700 2,050,345 3.30%
BBL 164,000 32,599,400 3.28%
SCB-R 1,590,100 228,982,000 3.27%
BEM 1,503,400 17,138,760 3.08%
ADVANC-R 247,200 53,172,800 2.91%
TMB 2,923,100 5,787,579 2.73%
TU-R 233,100 4,261,300 2.70%
MINT-R 577,000 24,363,400 2.69%
GULF 230,000 28,918,500 2.62%
PTT-R 1,277,000 62,917,250 2.45%
HANA 196,500 5,373,975 2.39%
TOP-R 436,700 29,934,575 2.30%
SPRC 484,800 4,944,960 2.23%
CKP-R 363,500 2,580,850 2.10%
LH 1,310,300 14,544,330 2.10%
PTTEP-R 261,200 35,860,600 2.05%
BEC 212,000 1,938,000 2.04%
PTTGC-R 513,300 33,593,825 1.99%
CPN 182,800 13,716,825 1.95%
KCE 356,800 6,992,520 1.88%
TISCO-R 110,200 10,521,450 1.77%
TOP 324,700 22,215,625 1.71%
BH 20,100 3,384,600 1.68%
BTS 376,500 4,556,840 1.65%
KTB-R 603,200 11,883,040 1.65%
DDD 24,000 599,000 1.62%
CHG-R 558,100 1,272,468 1.57%
THAI 31,400 334,410 1.57%
IRPC-R 3,180,400 16,543,225 1.56%
CPF 500,000 14,125,000 1.51%
TU 127,400 2,325,050 1.48%
TCAP-R 37,400 2,103,750 1.44%
MINT 306,500 12,788,575 1.43%
SAWAD 130,000 7,455,000 1.36%
BLA 14,100 384,225 1.25%
OSP 300,000 10,200,000 1.24%
TCAP 32,200 1,802,250 1.24%
CPALL-R 322,500 27,896,250 1.23%
MTC 70,200 4,004,300 1.22%
PLANB 454,400 3,567,480 1.16%
TOA 11,700 437,175 1.15%
HMPRO-R 242,500 4,268,000 1.13%
BTS-R 247,400 3,002,950 1.08%
IVL 167,000 7,974,250 1.08%
IVL-R 163,500 7,842,600 1.05%
BCP 49,200 1,522,450 1.00%
CK-R 126,100 3,688,800 0.99%
GFPT 7,800 132,600 0.99%
STEC-R 63,000 1,701,000 0.98%
AOT-R 250,400 18,592,200 0.97%
TMB-R 1,031,900 2,043,162 0.96%
GLOBAL 38,800 693,860 0.94%
LH-R 587,400 6,520,140 0.94%
TPIPP 43,700 268,755 0.90%
CHG 318,400 719,584 0.89%
SPALI-R 33,400 788,140 0.89%
TISCO 54,200 5,123,850 0.87%
ROBINS 47,700 2,732,075 0.86%
GPSC-R 116,700 8,394,725 0.85%
AOT 208,500 15,479,875 0.80%
EA-R 139,700 7,799,275 0.76%
KTC 113,300 4,930,525 0.76%
BJC 35,800 1,834,750 0.69%
MTC-R 39,600 2,266,575 0.69%
SCC-R 8,100 3,823,200 0.63%
TTW 18,700 263,670 0.62%
DTAC-R 87,900 4,703,550 0.60%
CPF-R 195,300 5,533,500 0.59%
BPP 31,200 676,350 0.51%
BCPG-R 105,100 2,180,870 0.49%
BGRIM 35,800 1,296,950 0.49%
KKP 72,300 5,100,900 0.46%
RS 50,000 860,000 0.42%
TASCO 40,100 838,840 0.42%
EGATIF 10,500 132,300 0.40%
GULF-R 33,100 4,108,700 0.38%
PSH 10,000 214,000 0.38%
DIF 35,700 603,330 0.37%
SGP 20,000 206,000 0.37%
GUNKUL 156,500 502,264 0.35%
KKP-R 48,600 3,414,150 0.31%
VGI 149,100 1,366,225 0.27%
RATCH 12,800 859,200 0.25%
BCPG 51,400 1,066,980 0.24%
SPCG-R 2,200 43,120 0.24%
BLAND-R 88,600 154,164 0.23%
SUPER 380,700 270,297 0.21%
WHA-R 291,200 1,363,420 0.19%
CENTEL 19,900 708,625 0.18%
BDMS-R 40,700 1,058,200 0.17%
KAMART 13,100 70,740 0.16%
UNIQ 22,600 265,070 0.16%
QH 44,900 140,088 0.15%
SPALI 5,600 131,600 0.15%
AAV 24,700 100,282 0.14%
BANPU-R 46,000 694,600 0.14%
TRUE-R 159,300 928,940 0.11%
AU 5,000 67,000 0.10%
WHAUP-R 3,300 18,810 0.10%
BCH-R 7,400 122,840 0.07%
SF-R 300 1,965 0.05%
PLANB-R 8,200 64,370 0.02%
CPN-R 200 15,025 0.00%
VGI-R 1,200 10,860 0.00%