สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TQM มูลค่าสูงสุด 1 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TQM มูลค่าสูงสุด 1 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TQM 8 25,000,000 1,000,000 40
TU 2 5,717,100 106,940 18.71
BBL-F 2 367,300 72,949 198.61
PTL 1 2,667,000 40,005 15
CK 2 1,200,000 33,400 27.83
SKR 1 6,000,000 24,480 4.08
KCE 2 1,322,100 24,339 18.41
LPN 1 3,000,000 23,486 7.83
BEM 1 2,035,400 22,796 11.2
SCC
2 40,000 18,320 458
TOA 1 464,000 18,096 39
GVREIT 1 1,000,000 17,300 17.3
CPF 2 400,000 11,536 28.84
KBANK-F 3 55,657 10,551 189.57
BCPG
1 500,000 9,550 19.1
IVL 1 111,000 4,718 42.5
BANPU 1 300,000 4,350 14.5
TRUE 1 599,100 3,535 5.9
GPSC13C1912A 2 5,000,000 3,250 0.65
TOP 1 45,000 3,060 68
WHA13C1912A 1 3,000,000 1,410 0.47
S5013C1909D 1 2,000,000 976 0.49
BTS13C1912A 2 3,000,000 840 0.28
CENTEL 1 22,800 804 35.25
OSP
1 500 18 35.75