สรุปซื้อขายกระดานใหญ่ (ภาคเช้า) AEONTS มูลค่าสูงสุด 58.96 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานใหญ่ (ภาคเช้า) AEONTS มูลค่าสูงสุด 58.96 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AEONTS 1 258,600 58,961 228
INTUCH 1 640,000 40,720 63.62
PTL 1 2,000,000 30,200 15.1
ADVANC 1 50,000 10,500 210
ERW 1 1,500,000 8,250 5.5
CBG
1 100,000 7,550 75.5
GULF 1 50,000 6,150 123
DCC 1 1,941,400 4,232 2.18
S5013C1909E 3 6,000,000 3,282 0.55