“กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ” เก็บหุ้น B เพิ่ม ดันสัดส่วนถือทะลุ 5% ขึ้นแท่นผถห.ใหญ่อันดับ 3

"กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ" เก็บหุ้น B เพิ่ม ดันสัดส่วนถือทะลุ 5% ขึ้นแท่นผถห.ใหญ่อันดับ 3

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B จำนวน 0.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) 217,800,000 24.98
2. นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย 50,000,000 5.74
3. นายสันติ เชาวนันทกุล 40,529,400 4.65
4. นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์ 37,000,000 4.24
5. น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 36,820,150 4.22

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/05/2562)

คำค้น