IRPC ลงนามสัญญาโครงการ Floating Solar Power

IRPC ลงนามสัญญาโครงการ Floating Solar Power

คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้ลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง “โครงการ Engineering, Procurement and Construction, Commissioning (EPCC) of Floating Solar Power 12.5 MWp.” มูลค่าโครงการ 493 ล้านบาท ร่วมกับ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ SR โดยโครงการอยู่ที่จังหวัดระยอง และถือเป็นโครงการต้นแบบสำหรับFloating Solar Power ที่จะใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเมื่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

คำค้น