CKP รายได้ขายไฟฟ้า-ไอน้ำพุ่ง หนุนกำไรไตรมาส 2/62 โตเฉียด 84 ลบ.

CKP รายได้ขายไฟฟ้า-ไอน้ำพุ่ง หนุนกำไรไตรมาส 2/62 โตเฉียด 84 ลบ. ส่วนงวด 6 เดือนกำไร 223 ลบ. เพิ่มขึ้น 184% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 79 ลบ.

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/62 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 62 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ, รายได้ค่าบริหารโครงการ, รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน และรายได้อื่นๆ

คำค้น