SMART Q2/62 พลิกมีกำไร

ราคาหุ้นบนกระดานของหุ้น SMART ช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรับการการเข้าเก็งกำไรในส่วนผลการดำเนินงานที่ออกมาอย่างแข็งแกร่ง ของผลการดำเนินงานไตรมาส 2

คุณค่าบริษัท

ราคาหุ้นบนกระดานของหุ้น บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SMART ช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรับการการเข้าเก็งกำไรในส่วนผลการดำเนินงานที่ออกมาอย่างแข็งแกร่ง ของผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งบริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 110.06 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 86.60 ล้านบาท

ส่งผลให้บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ 5.71 ล้านบาท หรือ 0.0124 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 10.35 ล้านบาท หรือ 0.0225 บาทต่อหุ้น สาเหตุหลักจากปริมาณและราคาขายที่สูงขึ้นจากปีก่อน ทำให้กำไรขั้นต้น กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษี และกำไรสุทธิของบริษัทปรับตัวดีขึ้น

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 217.26 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 175.05 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ 8.43 ล้านบาท หรือ 0.0183 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 18.41 ล้านบาท หรือ 0.0400 บาทต่อหุ้น แสดงให้เห็นว่าผลประกอบการของบริษัทมีทิศทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ของภาครัฐ โครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน เริ่มมีการลงทุนเพิ่ม ทำให้ปริมาณการใช้งานวัสดุอิฐมวลเบาและอิฐมวลเบาประเภทตกแต่งเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลัง ภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาในประเทศ มีทิศทางที่ดี โดยมีปัจจัยจากความต้องการวัสดุก่อสร้างนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC การลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่เริ่มดำเนินโครงการต่อเนื่อง และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทยอยลงทุนในโครงการใหม่มากขึ้น อาทิ งานอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า และที่พักอาศัยแนวราบ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาปรับตัวดีขึ้น

อีกทั้งปัจจุบันบริษัทยังคงเดินหน้าแผนขยายฐานลูกค้ารายย่อย ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีการกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านโมเดิร์นเทรดชั้นนำในทุกภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีวางจำหน่ายในไทวัสดุจำนวน 48 สาขา โกลบอลเฮ้าส์ 17 สาขา อีกทั้งมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ O2O (Online to Offline) สร้างการรับรู้กับลูกค้าในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อกระตุ้นการสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วย ที่ผ่านมากลยุทธ์ดังกล่าวมีกระแสการตอบรับที่ดีมาก ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ

ส่วนตลาดในกลุ่มประเทศ AEC บริษัทได้รุกตลาดในประเทศ สปป.ลาวมากขึ้น โดยมีแผนเพิ่มตัวแทนจำหน่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ เนื่องจากความต้องการใช้งานในสปป.ลาวมีการขยายตัวค่อนข้างมาก ปัจจุบันมีออเดอร์สินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดในประเทศกัมพูชายังเติบโตดีมีปริมาณคำสั่งซื้อต่อเนื่อง คาดว่าสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2-3%

ดังนั้นหลังจากนี้ไปหุ้น SMART จะเป็นหุ้นที่น่าจับตา !!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด 199,837,471 หุ้น 43.44%
  2. บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 132,300,008 หุ้น 28.76%
  3. บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด 15,898,953 หุ้น 3.46%
  4. บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด 12,862,500 หุ้น 2.80%
  5. นายสุวรรณ พรมีไชย 6,117,900 หุ้น 1.33%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร
  2. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการจัดการ, กรรมการ
  3. นายสุรพล เติมอริยบุตร กรรมการ
  4. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการ
  5. น.ส.จารณี จังสมบัติศิริ กรรมการ