STPI คว้างานก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่ารวม 3.2 พันลบ.

STPI คว้างานก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่ารวม 3.2 พันลบ.

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินประมาณ 3,200 ล้านบาท ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลักษณะงานเป็นการผลิตและประกอบโมดูล ระยะเวลาสัญญาเดือนก.ค.62-ส.ค.64 และโครงการศูนย์โลจิสติกส์ เป็นงานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก ระยะเวลาสัญญาเดือนต.ค.62-เม.ย.63