KTC ร่วมยินดี “วิน เพอร์ฟอร์มานซ์”

KTC ร่วมยินดี "วิน เพอร์ฟอร์มานซ์" ในโอกาสได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ณ บริษัท วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

นายบูชา ศิริชุมแสง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรเลิศ เบญจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ในโอกาสที่บจ.วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ ผู้ให้บริการติดตามหนี้และด้านกฎหมาย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 จากบีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย

โดยผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กระบวนการติดตามทวงถามหนี้ การปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ณ บริษัท วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น