สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 104.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 104.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 1 2,000,000 104,500 52.25
PTTEP 1 560,000 70,197 125.35
RS
1 2,600,000 42,536 16.36
BDMS 1 1,200,000 28,680 23.9
BBL-F
3 160,000 27,845 174.03
KBANK-F 2 125,000 20,238 161.9
TOA
1 500,000 19,250 38.5
BBL 2 100,100 17,217 172
KBANK 1 100,000 16,100 161
SAMART 1 1,500,000 15,600 10.4
PTT 1 300,000 14,025 46.75
JAS 1 1,500,000 10,875 7.25
DELTA 1 200,000 10,000 50
TRUE 1 1,000,000 6,290 6.29
WHA 1 1,000,000 4,920 4.92
KTC 1 100,000 4,675 46.75
AP 1 500,000 4,050 8.1
SPRC 1 406,000 3,999 9.85
BLAND 1 1,000,000 1,500 1.5
CENTEL 1 27,500 901 32.75