KAsset ชวนเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ลงทุน K-SET50 เพียง 1 บ.

KAsset ชวนเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ “K-My Funds” ลงทุน K-SET50 เพียง 1 บ.

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย (KAsset) เปิดตัวแอปพลิเคชัน K-My Funds เวอร์ชั่นล่าสุด ที่สามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ได้ทันที เพียงแค่ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน และผูกบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารที่กำหนด

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้เริ่มต้นก้าวแรกสู่การลงทุนในกองทุนรวม ด้วยการลงทุนในกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50) เพียง 1 บาท พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากผู้จัดการกองทุนผ่านบริการ Smart Notification ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน K-SET50 เพียง 1 บาทผ่าน K-My Funds ได้ระหว่างวันที่ 9 ก.ย. – 15 ต.ค. 62 เท่านั้น