สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TLGF มูลค่าสูงสุด 125 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TLGF มูลค่าสูงสุด 125 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TLGF 3 5,000,000 125,000 25
RATCH 1 1,570,700 114,545 72.93
EGCO-F 1 243,300 86,140 354.05
ADVANC 2 300,000 68,200 227.33
BBL-F
2 374,000 67,489 180.45
KTC 1 1,500,000 66,750 44.5
LH 1 5,797,100 58,851 10.15
KBANK-F 4 354,564 58,426 164.78
KBANK 2 266,800 43,722 163.88
NUSA 2 105,000,000 42,000 0.4
CENTEL 1 1,000,000 31,000 31
SCB 1 250,000 30,188 120.75
TU 1 1,500,000 24,150 16.1
WHART 1 1,000,000 20,050 20.05
VGI
1 2,000,000 19,600 9.8
MEGA
2 415,500 13,601 32.73
EGATIF 1 1,000,000 13,500 13.5
KKP 3 180,000 11,970 66.5
CPF 2 315,000 8,369 26.57
QH 1 3,000,000 8,040 2.68
S5013C1912A 1 5,000,000 3,950 0.79
MBK-F <XD> 1 170,700 3,909 22.9
TOP 1 50,000 3,450 69
PTTGC 1 58,100 3,065 52.75
CPN 1 46,000 3,036 66
BBL 1 17,000 3,026 178
PTTE13C1911A
2 10,000,000 2,400 0.24
PLAN13C1912B 1 1,400,000 462 0.33
TSE-T1 1 100,000 1 0.01