ธปท.ไฟเขียว TMB ควบกิจการธนชาต กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 64

ธปท.ไฟเขียว TMB ควบกิจการธนชาต กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้(2 ต.ค.)เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มายังธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)หรือ TMB เพื่อให้สถาบันการเงินมีฐานะและการดำเนินกิจการมั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของระบบสถาบันการเงิน

โดยเนื้อหา ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้เห็นชอบการดาเนินการตามโครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต มายังธนาคารทหารไทยโดยให้โอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย ภายในปี 2564 ตามหลักเกณฑ์คือ การดำเนินการโอนสินทรัพย์ หนี้สินและภาระผูกพันทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย ให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ที่โอนให้ใช้มูลค่าหลังจากกันสำรองที่เกี่ยวข้องแล้ว

ภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ธนาคารธนชาต คืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตแก่กระทรวงการคลัง รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในปีบัญชีเดียวกับวันโอนกิจการและชาระบัญชีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยประกาศดังกล่าวมีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ต.ค.62 เป็นต้นไป

<อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม….>

คำค้น