IFEC แจ้งศาลอุทธรณ์เลื่อนฟังคำพิพากษาปมยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็น 2 ธ.ค.62

IFEC แจ้งศาลอุทธรณ์เลื่อนฟังคำพิพากษาปมยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็น 2 ธ.ค.62

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งว่า ตามที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษในคดีฟื้นฟูกิจการ (คดีหมายเลขดำที่ ฟ.14/2561, คดีหมายเลขแดงที่ฟ. 25/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.นั้น

ปรากฏว่าในวันดังกล่าว ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วไม่ปรากฏผลการส่งหมายให้เจ้าหนี้ผู้คัดค้านได้ รวมถึงการส่งหมายให้กับเจ้าหนี้ผู้คัดค้านบางรายไม่ได้ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถอ่านคำพิพากษาดังกล่าวได้ และมีคำสั่งให้เลื่อนนัดฟังคดีดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นางสมศรี จีระพูลวรรณ ได้ยื่นอุทธรณ์ คำสั่งของศาลล้มละลายกลาง ที่มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษในวันที่ 2 ตุลาคม 2562

คำค้น