TEAMG แย้มมีโอกาสคว้างานที่ปรึกษาโครงการลงทุนใน EEC คาดมูลค่าสูงกว่าหมื่นลบ.

TEAMG แย้มมีโอกาสคว้างานที่ปรึกษาโครงการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC คาดมูลค่าสูงกว่าหมื่นลบ. หากรัฐบาลมีความคืบหน้าโครงการต่างๆ มากขึ้น

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ปริมาณงานที่ปรึกษาสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทั้งในส่วนงานขนส่งทางราง น้ำ และอากาศ น่าจะมีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านบาท จากมูลค่าโครงการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับงานที่ปรึกษาดังกล่าวหากรัฐบาลมีความคืบหน้าโครงการต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ในช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้

อนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานหลักในเขต EEC หรือ EEC Project List มีทั้งหมด 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ 3 ช่วงที่ 1 ซึ่งได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับเอกชนแล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.62 , โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน กำหนดลงนามสัญญาร่วมทุนภายใน 15 ต.ค.62 ,โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ,โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

คำค้น