NWR มือขึ้น! รับงานก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่ารวม 432 ล้านบาท

NWR มือขึ้น! รับงานก่อสร้างจากสำนักการระบายน้ำ 2 โครงการ "ระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด-แก้มลิงสวนเบญจกิติ" มูลค่ารวม 432 ล้านบาท

บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR ระบุว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาในสัญญาก่อสร้างจากสำนักการระบายน้ำ 2 โครงการ มูลค่ารวม 432 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด มูลค่าโครงการ 294 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน และโครงการแก้มลิงสวนเบญจกิติ จากสำนักการระบายน้ำ มูลค่าโครงการ 138 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ 19 ก.ค. – 10 ต.ค.2562

คำค้น