สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BANPU มูลค่าสูงสุด 100.43 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BANPU มูลค่าสูงสุด 100.43 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BANPU 1 8,300,000 100,430 12.1
WHA 1 9,600,000 44,160 4.6
FUTUREPF 1 1,000,000 24,850 24.85
KCE
1 800,000 12,880 16.1
TISCO 1 87,500 9,058 103.52
TLGF 1 278,000 7,193 25.88