STI รวมพลังลดโลกร้อน รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

STI รวมพลังลดโลกร้อน รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI และ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) นอกจากทุ่มเทในการบริหารงานอย่างมืออาชีพแล้ว จัดกิจกรรมเชิญชวนวิศวกรและสถาปนิก ตลอดจนพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมพลังเพื่อลดโลกร้อน เริ่มต้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ หวังเป็นส่วนหนึ่งทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

คำค้น