กองทุนยักษ์สิงคโปร์ “GIC PRIVATE” เก็บ AWC เข้าพอร์ต ดันหุ้นเทรดวันแรกยืนเหนือ IPO

กองทุนยักษ์สิงคโปร์ "GIC PRIVATE" เก็บ AWC เข้าพอร์ต ดันหุ้นเทรดวันแรกยืนเหนือ IPO

ผู้สื่อข่ารายงานว่า วานนี้ (16ต.ค.62) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)  พบว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 มีรายงานการได้มาของหุ้น บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC โดยกลุ่ม GIC PRIVATE LIMITED หรือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของสิงคโปร์ (sovereign wealth fund) จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาเป็นจำนวน 2.29 พันล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 7.4191% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเป็นการซื้อจากผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 4 MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE.LTD

โดยการเข้ามาซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้น AWC เข้าซื้อขายวันแรกปิดสูงกว่าระดับ IPO ที่ 6 บาท ขณะที่การเสนอขายหุ้นให้กลุ่มดังกล่าวส่งผลให้กลุ่ม GIC PRIVATE LIMITED ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 ทันที

สำหรับภาพรวมผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1-5 ของ AWC ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ข้อมูลล่าสุด วันที่ 8/10/62) มีดังนี้

อนึ่ง AWC บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 โดยเสนอราคา IPO หุ้นละ 6.00 บาท

ด้านราคาหุ้น AWC ณ เวลา 12.13 น. อยู่ที่ระดับ 6.50 บาท บวก 0.05 บาท หรือ 0.78% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 765.71 ล้านบาท

คำค้น