CIMBT รายได้เพิ่ม-ตั้งสำรองลด หนุนกำไรไตรมาส 3/62 โต 68% เฉียด 300 ลบ.

CIMBT รายได้เพิ่ม-ตั้งสำรองลด หนุนกำไรไตรมาส 3/62 โต 68% เฉียด 300 ลบ. ส่วนงวด 9 เดือนกำไร 728 ลบ.โต 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/62 และงวด 9 เดือนแรกปี 2562 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน และการลดลงของหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 32.7

ทั้งนี้บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

คำค้น