สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 6 พ.ย.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ ุ พ.ย.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BBL 1,042,900 184,914,100 13.88%
MALEE 50,000 352,500 13.34%
SCB 1,417,400 164,840,800 10.60%
CPF 2,916,600 76,408,750 10.49%
CPN 1,012,200 66,536,850 9.95%
PTT 5,021,300 229,524,475 9.80%
KBANK-R 2,766,000 410,411,950 9.47%
KTB 1,961,500 32,655,760 9.35%
EA-R 2,675,200 117,903,300 8.53%
KBANK 2,467,000 365,052,600 8.44%
ROBINS-R 112,800 7,416,600 7.93%
BANPU 2,935,500 34,727,390 7.90%
ORI 522,000 3,577,135 7.74%
BGRIM 2,142,000 107,836,300 7.73%
PTTEP 608,300 75,431,700 7.66%
SUPER 6,508,200 3,776,450 7.59%
TMB 15,555,800 22,400,352 7.27%
WHA-R 3,000,000 13,920,000 7.19%
JASIF 1,010,000 10,302,000 7.15%
SCC 278,800 108,034,800 6.97%
CKP 1,077,300 6,601,530 6.95%
GULF 686,200 117,948,200 6.93%
MC 153,200 904,040 6.68%
TRUE 5,093,100 25,743,755 6.54%
JAS 7,784,500 38,502,706 6.16%
RATCH-R 369,800 27,974,300 6.07%
HMPRO-R 1,889,800 32,100,990 5.94%
SUPER-R 5,000,000 2,900,000 5.83%
GLOBAL 318,500 4,797,590 5.72%
IRPC-R 11,575,700 41,434,188 5.41%
TASCO 136,500 3,002,400 5.41%
ADVANC 408,000 93,095,800 5.21%
IVL 1,718,500 54,057,275 5.17%
EGCO-R 112,300 38,844,200 5.15%
CENTEL 67,800 1,952,750 5.10%
INTUCH-R 722,000 47,830,075 5.10%
SAWAD-R 601,900 37,748,325 5.04%
PTTGC 580,900 31,272,675 4.87%
BR 20,000 49,600 4.83%
KKP-R 40,200 2,647,975 4.76%
SCB-R 628,000 73,039,800 4.70%
PTTGC-R 544,800 29,463,325 4.57%
SPALI-R 263,900 4,512,690 4.56%
EA 1,367,600 60,429,325 4.36%
TCAP-R 99,800 5,391,075 4.36%
RATCH 263,300 20,000,575 4.32%
KKP 36,000 2,374,750 4.26%
BH-R 85,300 10,874,500 4.25%
GFPT-R 152,500 2,171,790 4.23%
THANI 1,370,000 8,168,500 4.11%
BJC 66,400 3,312,175 4.09%
DTAC-R 277,700 16,892,225 4.01%
TOP 227,000 15,716,775 3.98%
CPN-R 399,200 26,236,875 3.93%
SPRC 1,050,000 9,352,500 3.91%
MINT 422,900 15,466,825 3.89%
BH 77,000 9,886,700 3.84%
LH 2,040,600 20,592,130 3.82%
CPALL 1,011,200 79,729,425 3.77%
TISCO-R 89,900 8,864,675 3.66%
BLA 26,100 490,090 3.65%
UNIQ 61,800 529,095 3.64%
OSP 908,200 39,783,950 3.63%
EGCO 75,000 25,892,500 3.44%
MTC 930,400 53,924,075 3.34%
BDMS-R 1,200,800 28,848,590 3.26%
QH-R 2,171,400 5,773,368 3.19%
ASK 4,000 103,000 3.16%
CKP-R 483,500 2,949,350 3.12%
INTUCH 435,800 28,650,725 3.08%
BTS 1,100,000 14,850,000 3.04%
THCOM 30,000 127,800 2.97%
QH 1,986,300 5,265,364 2.92%
BCP 64,300 1,570,160 2.89%
BJC-R 46,100 2,293,475 2.84%
GFPT 100,000 1,420,000 2.77%
ADVANC-R 215,700 49,040,600 2.76%
AOT 714,100 56,671,975 2.76%
BPP 51,700 923,550 2.69%
CBG-R 118,800 10,103,625 2.69%
CHG 423,000 1,076,112 2.67%
BBL-R 200,000 35,400,000 2.66%
TCAP 60,800 3,289,675 2.66%
CHG-R 410,900 1,048,606 2.59%
TISCO 63,600 6,271,600 2.59%
IRPC 5,300,500 18,848,346 2.48%
BCH-R 93,700 1,582,700 2.45%
PTTEP-R 193,400 23,981,600 2.44%
LH-R 1,263,600 12,762,360 2.36%
IVL-R 756,600 23,787,500 2.28%
BCPG 35,100 638,280 2.20%
HMPRO 661,400 11,254,310 2.08%
STEC 160,000 2,788,000 1.92%
TPIPP 534,700 2,478,080 1.91%
AMATA-R 102,800 2,522,000 1.86%
AMATA 100,000 2,450,000 1.81%
THAI 280,800 2,339,150 1.79%
JAS-R 2,200,000 10,770,000 1.74%
AAV 196,400 513,404 1.72%
PRM 100,000 890,000 1.72%
GLOBAL-R 91,400 1,382,990 1.64%
DTAC 111,900 6,874,925 1.62%
KTC 170,700 7,234,000 1.62%
PTG 44,500 814,350 1.51%
CBG 63,500 5,457,700 1.44%
GULF-R 138,700 23,780,750 1.40%
COM7 100,000 2,850,000 1.39%
THANI-R 453,200 2,675,800 1.36%
HANA 15,700 432,950 1.34%
TU-R 221,600 3,134,650 1.34%
TOP-R 73,100 5,025,625 1.28%
SCC-R 50,800 19,710,400 1.27%
KCE 100,000 1,590,000 1.26%
WHA 514,400 2,395,818 1.23%
BEC 20,000 136,000 1.20%
BDMS 417,000 10,035,800 1.13%
VGI 115,500 1,146,825 1.08%
KGI-R 35,200 157,696 1.07%
BAY 3,000 97,000 0.93%
CK 30,700 641,680 0.92%
BCP-R 20,000 490,000 0.90%
MTC-R 228,800 13,289,250 0.82%
ESSO 100,000 740,000 0.78%
AP-R 90,400 613,315 0.69%
BEM 244,400 2,663,960 0.61%
AWC 520,000 3,146,000 0.59%
SAWAD 65,000 4,015,450 0.54%
TMB-R 1,000,000 1,440,000 0.47%
TTW-R 31,200 424,320 0.42%
HANA-R 4,800 133,050 0.41%
EGATIF 15,000 198,000 0.37%
DELTA 2,000 96,000 0.36%
ANAN 30,000 88,200 0.35%
TU 52,500 740,250 0.32%
AP 40,000 270,000 0.31%
TOA 10,000 475,000 0.28%
CPALL-R 68,700 5,375,775 0.26%
PTT-R 118,200 5,407,650 0.23%
TTW 14,800 203,500 0.20%
DIF 28,000 486,640 0.11%
ESSO-R 1,000 7,350 0.01%
GPSC 800 68,000 0.00%

 

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th