TPCH กวาดกำไร 9 เดือน 277 ลบ. เดินหน้า COD เพิ่มหนุนกำลังผลิตแตะ 119 MW ในปี 63

TPCH กวาดกำไร 9 เดือน 277 ลบ. เดินหน้า COD เพิ่มหนุนกำลังผลิตแตะ 119 MW ในปี 63

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส3/62 มีกำไรสุทธิ 97.16 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 91.93 ล้านบาท  ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 426.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวมอยู่ที่ 402.36 ล้านบาท

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 มีกำไรสุทธิ 277.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3 %จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 263.58 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 1,230.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9 %จากงวดเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,140.28 ล้านบาท

สาเหตุหลักที่รายได้และกำไรของบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2562  เติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถรับรู้รายได้เต็มปีในโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 6 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมทั้งหมด 60 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวลช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ (CRB) ,โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ (MWE),โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย กรีน เพาเวอร์ (MGP) ,โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง กรีน (TSG ) โรงไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) และโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP)

“สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยมั่นใจว่าผลประกอบการทั้งปีจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน” นางกนกทิพย์ กล่าว

ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ยังเร่งเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์1 (TPCH 1) ,โรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์2 (TPCH2), โรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 (TPCH5 ), โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัตตานี กรีน เพาเวอร์ (PTG ) และ โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) เพิ่มอีก 5 โรงไฟฟ้า ส่งผลให้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ครบทั้ง 10 โรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าขยะขนาด 10 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตรวม 119 เมกะวัตต์ภายในปี 2563  พร้อมทั้งยังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอีกหลายแห่งและศึกษารูปแบบโรงไฟฟ้าเพื่อชุมชนของรัฐบาลที่มีแผนจะประกาศนโยบายออกมาก่อนสิ้นปี 2563 มั่นใจสนับสนุนผลงานเติบโตโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

คำค้น