สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 8 พ.ย.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 8 พ.ย.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
EA-R 2,464,500 109,984,075 15.88%
PTTEP 1,071,300 133,433,050 14.15%
THAI 263,200 2,156,375 12.87%
IVL 4,059,100 134,511,000 12.52%
KBANK 1,138,300 172,550,800 12.23%
CPF 1,846,800 48,478,500 11.84%
AWC 13,536,700 81,891,585 11.78%
KTB-R 1,811,000 30,414,800 11.26%
JAS 4,520,000 22,751,000 11.14%
PSL 3,280,900 24,997,710 10.97%
TRUE 6,707,800 34,880,560 10.48%
PTTGC-R 2,888,100 159,440,350 10.15%
PTTEP-R 620,800 77,288,100 8.20%
MAJOR-R 231,900 5,771,340 8.05%
LH 1,368,100 13,817,810 7.94%
TOP 1,014,700 72,469,500 7.74%
LH-R 1,318,900 13,320,010 7.66%
KTB 1,184,600 19,839,670 7.37%
IRPC-R 8,219,100 30,396,724 7.10%
PTT 4,622,000 212,112,000 6.98%
PTTGC 1,933,200 107,389,000 6.79%
TCAP-R 136,200 7,416,125 6.74%
GLOBAL 237,100 3,581,960 6.71%
TRUE-R 4,202,900 21,806,125 6.57%
M 60,000 4,442,850 6.26%
AOT 692,700 55,438,050 6.10%
SCB-R 548,400 65,126,950 6.04%
SCC 197,000 77,171,600 6.02%
DTAC-R 207,300 12,973,125 5.78%
ADVANC 244,500 56,345,200 5.72%
JWD 400,000 3,423,000 5.70%
EPG-R 228,100 1,739,020 5.63%
ROBINS-R 135,100 8,882,825 5.61%
BBL 226,900 40,398,050 5.53%
BH-R 79,500 10,372,050 5.43%
KBANK-R 504,100 76,652,800 5.42%
KCE 651,100 11,205,070 5.40%
TU-R 456,300 6,479,460 5.29%
CBG 225,700 18,905,900 5.21%
QH 1,298,400 3,474,126 5.11%
SCB 435,300 51,694,650 4.79%
RATCH-R 198,500 15,181,750 4.71%
TISCO-R 96,100 9,416,575 4.68%
MTC 423,500 25,692,625 4.58%
SCC-R 148,200 58,258,100 4.53%
HMPRO-R 1,536,000 25,706,370 4.51%
GULF-R 197,300 33,989,600 4.41%
BCH 463,200 7,658,610 4.39%
SGP 188,100 1,679,230 4.39%
CPALL-R 496,300 39,036,675 4.04%
JASIF 609,700 6,279,910 3.79%
INTUCH 257,800 17,294,575 3.69%
INTUCH-R 251,800 16,921,600 3.61%
TTW-R 233,100 3,146,850 3.59%
CPN 194,600 12,967,050 3.57%
BCPG 175,300 3,148,660 3.49%
CENTEL 196,100 5,897,275 3.46%
TU 297,300 4,221,660 3.45%
BJC 88,900 4,393,000 3.44%
KKP 60,600 4,014,750 3.34%
BGRIM 762,500 39,887,950 3.23%
GULF 144,700 24,739,550 3.23%
GFPT-R 136,100 1,982,630 3.20%
BH 44,600 5,815,600 3.05%
CBG-R 132,000 11,032,750 3.05%
CHG 365,500 935,680 2.98%
SUPER 1,166,600 699,960 2.94%
EA 444,200 19,809,275 2.86%
IRPC 3,238,600 11,781,860 2.80%
COM7 205,500 5,906,750 2.76%
TMB 9,170,400 13,373,314 2.70%
HANA 114,000 3,365,100 2.60%
HMPRO 863,300 14,588,260 2.53%
BANPU 1,050,100 12,706,210 2.51%
TOP-R 329,200 23,488,200 2.51%
AMATA 212,200 5,304,600 2.38%
BEM 806,300 8,708,040 2.29%
PSH 27,100 436,310 2.29%
CPALL 280,300 22,073,875 2.28%
TISCO 44,900 4,399,450 2.19%
BDMS 473,400 11,162,650 1.98%
MONO 70,000 102,200 1.88%
BLA 40,100 792,730 1.86%
BTS 600,000 8,280,000 1.83%
MINT 74,500 2,772,725 1.74%
TPIPP 474,100 2,337,778 1.72%
RATCH 71,300 5,457,500 1.69%
MTC-R 149,200 9,104,025 1.61%
GLOBAL-R 56,500 853,150 1.60%
CHG-R 194,500 497,920 1.59%
PTG 141,600 2,648,740 1.59%
SPRC 502,500 4,878,230 1.58%
BA 15,000 114,750 1.57%
BPP 30,500 569,420 1.38%
SPALI 106,000 1,855,600 1.34%
TCAP 26,400 1,435,650 1.31%
AMATA-R 115,000 2,863,500 1.29%
AP-R 95,900 651,120 1.20%
SAWAD-R 214,000 13,546,425 1.16%
ORI 25,000 175,000 0.95%
KKP-R 16,900 1,119,625 0.93%
CK 31,000 666,960 0.90%
ERW 100,000 590,000 0.81%
MINT-R 34,000 1,266,500 0.80%
SAWAD 144,000 9,134,500 0.78%
CK-R 26,300 565,450 0.76%
BEM-R 254,100 2,744,280 0.72%
BCH-R 74,000 1,228,400 0.70%
WHA 500,000 2,370,000 0.68%
ESSO 300,000 2,450,000 0.66%
HANA-R 24,700 727,900 0.56%
JMT 24,000 496,800 0.55%
TASCO 29,000 657,140 0.51%
UNIQ 14,100 123,040 0.50%
AOT-R 53,900 4,309,775 0.47%
CPN-R 24,300 1,609,650 0.45%
TKN 50,000 555,000 0.45%
CKP-R 44,600 272,060 0.39%
CPF-R 61,500 1,614,375 0.39%
EGATIF 18,600 242,940 0.34%
EGCO-R 3,400 1,192,600 0.30%
GPSC 45,900 3,821,400 0.30%
SPALI-R 22,600 395,500 0.29%
EGCO 3,000 1,053,000 0.26%
AP 20,000 136,000 0.25%
DTAC 8,400 526,250 0.23%
TTW 14,400 195,120 0.22%
PLANB 25,200 239,400 0.18%
KTC 6,900 293,775 0.17%
BEC 2,000 13,700 0.10%
DIF 39,900 685,710 0.09%
GUNKUL 15,200 48,032 0.04%
BDMS-R 7,400 174,570 0.03%
BCP 1,000 25,750 0.02%
BJC-R 600 29,550 0.02%
PSL-R 3,000 23,850 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th