สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 12 พ.ย.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 13 พ.ย.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BR 53,300 132,316 73.11%
BCPG 288,700 5,132,740 17.90%
CK 780,000 16,259,650 16.49%
SIRI 3,141,900 3,548,929 15.67%
CPF 2,641,400 68,676,400 15.18%
PTTGC-R 1,806,900 98,743,425 14.96%
TRUE 6,566,500 33,489,150 12.98%
AWC 26,254,000 139,497,200 12.58%
KBANK 1,026,500 154,409,650 11.76%
BH-R 271,600 34,850,900 11.64%
TU 1,222,400 16,995,560 11.39%
EA-R 1,697,400 76,383,000 10.54%
GLOBAL-R 213,100 3,218,920 10.46%
KKP-R 90,400 5,959,400 9.94%
BANPU 2,931,400 34,130,520 9.87%
HANA 233,300 6,828,825 9.14%
AAV 1,500,000 3,800,596 8.04%
TKN 1,773,800 19,196,500 8.04%
PTT 2,924,800 132,936,900 7.96%
KCE-R 496,900 8,519,230 7.81%
EA 1,255,900 56,512,825 7.80%
AP-R 220,600 1,489,050 7.58%
GLOBAL 152,500 2,304,500 7.49%
RS 54,000 826,200 7.27%
HMPRO-R 1,279,000 21,507,830 7.20%
THAI 150,800 1,199,910 7.01%
TU-R 736,100 10,249,190 6.86%
BA 15,000 112,500 6.79%
IRPC-R 4,311,500 15,576,310 6.79%
SCC 107,000 41,682,800 6.76%
PRM 230,000 1,955,750 6.74%
GULF 321,300 55,416,950 6.39%
DTAC-R 229,300 14,242,225 6.27%
CBG 318,800 27,910,450 6.21%
PTG 673,900 12,036,280 6.21%
IVL-R 972,900 30,796,325 6.17%
IVL 962,100 30,425,650 6.10%
RATCH-R 191,900 14,601,175 5.92%
KCE 369,500 6,308,700 5.81%
BGRIM 2,119,400 113,515,150 5.71%
GFPT 2,101,500 26,383,950 5.57%
UNIQ 110,800 937,115 5.57%
SPALI-R 129,400 2,257,120 5.43%
SCB 350,100 41,060,800 5.16%
MINT-R 325,200 12,113,700 4.91%
CHG-R 2,500,000 6,100,000 4.78%
SCB-R 324,100 38,190,950 4.77%
TISCO-R 192,600 18,592,900 4.61%
EGCO-R 48,600 17,254,500 4.56%
CHG 2,237,600 5,486,794 4.28%
GULF-R 213,000 36,600,400 4.24%
CENTEL 86,200 2,542,900 4.17%
STA 203,400 2,207,400 4.14%
AU 304,900 3,725,810 4.12%
BJC 43,200 2,149,200 4.11%
TMB-R 5,000,000 7,210,105 4.03%
QH 552,700 1,473,938 3.98%
BBL 99,700 17,610,550 3.92%
KKP 32,800 2,161,350 3.61%
LH 500,000 5,050,000 3.57%
CKP 950,000 5,600,000 3.56%
BJC-R 37,300 1,855,675 3.54%
CBG-R 176,800 15,380,700 3.44%
PTTEP 171,500 21,172,350 3.41%
ADVANC 279,200 64,874,000 3.18%
PTTGC 376,000 20,494,625 3.11%
TCAP-R 97,000 5,239,725 3.11%
AOT 506,500 40,377,900 3.10%
KTB 349,400 5,849,950 3.10%
TMB 3,777,700 5,477,665 3.04%
CK-R 143,000 2,975,320 3.02%
CPF-R 520,900 13,538,675 2.99%
INTUCH 329,700 22,091,550 2.99%
TOP 205,800 14,520,100 2.93%
TPIPP 316,300 1,549,186 2.89%
BCP 19,800 499,950 2.84%
TISCO 115,600 11,125,875 2.77%
BDMS 700,000 16,405,430 2.73%
BTS 1,210,000 16,759,000 2.68%
MAJOR-R 67,500 1,653,830 2.61%
AMATA-R 127,500 3,136,500 2.59%
HANA-R 66,100 1,941,775 2.59%
BEC 147,000 967,850 2.57%
CPN 164,200 10,695,275 2.56%
KBANK-R 223,000 33,704,850 2.56%
TRUE-R 1,249,000 6,367,645 2.47%
TTW-R 73,500 999,600 2.41%
TASCO 172,900 3,831,290 2.37%
ROBINS-R 18,800 1,236,100 2.34%
VGI 168,500 1,683,155 2.34%
GFPT-R 857,100 10,708,170 2.27%
JAS 1,860,600 9,523,202 2.27%
OSP 352,000 15,201,000 2.27%
HMPRO 391,900 6,618,980 2.20%
TCAP 67,200 3,627,125 2.16%
S 150,000 460,000 2.12%
MTC 73,600 4,455,250 2.09%
RATCH 67,700 5,135,825 2.09%
AOT-R 339,700 27,008,850 2.08%
BH 48,400 6,215,550 2.07%
KTC 76,700 3,186,075 1.99%
BBL-R 50,000 8,875,000 1.97%
QH-R 273,100 726,446 1.97%
STEC-R 111,100 1,984,160 1.90%
CPALL 544,000 43,459,000 1.81%
BANPU-R 526,000 6,127,820 1.77%
PTG-R 188,100 3,366,850 1.73%
BCH-R 403,800 6,640,680 1.70%
SUPER 169,400 101,640 1.62%
DTAC 58,000 3,609,600 1.59%
TOP-R 109,000 7,630,000 1.55%
BLA 91,400 1,892,930 1.48%
BTS-R 652,000 9,062,800 1.44%
SPRC 231,200 2,252,480 1.30%
KTC-R 49,000 2,045,750 1.27%
MTC-R 43,100 2,616,475 1.22%
BEAUTY 400,000 856,000 1.12%
CKP-R 294,300 1,754,665 1.10%
BCH 255,900 4,146,760 1.08%
INTUCH-R 105,600 7,080,950 0.96%
WHA 211,200 984,192 0.87%
KTB-R 95,000 1,586,500 0.84%
EPG-R 30,000 226,500 0.83%
TTW 23,900 325,040 0.79%
TOA 23,100 986,750 0.73%
GPSC 67,200 5,670,725 0.72%
ORI 31,100 210,425 0.72%
AH 1,000 14,500 0.66%
ILM 50,000 865,000 0.63%
MINT 34,000 1,266,500 0.51%
EGCO 5,000 1,775,000 0.47%
IRPC 297,700 1,075,946 0.47%
PLANB 50,000 472,500 0.42%
S-R 30,000 90,600 0.42%
STEC 19,700 350,660 0.34%
ADVANC-R 23,100 5,359,200 0.26%
SPALI 6,000 105,000 0.25%
BDMS-R 52,800 1,235,520 0.21%
PSH 3,300 52,140 0.16%
SCC-R 2,600 1,012,600 0.16%
CPN-R 6,800 440,300 0.11%
ROBINS 900 59,075 0.11%
ESSO 13,800 109,020 0.07%
JASIF 10,000 101,000 0.07%
M 100 7,450 0.04%
BGC 200 2,680 0.00%

 

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th