BLA ส่งต่อความสุขโครงการ “โรงเรียนของหนู”

BLA ส่งต่อความสุขโครงการ “โรงเรียนของหนู”

คุณอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิต มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเห็นเยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทีมงานจึงตั้งใจเดินทางมามอบจักรยานให้แก่เด็กๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องเดินไปโรงเรียนเป็นระยะทางกว่า 3-7 กิโลเมตร ทั้งนี้เรายังมอบอุปกรณ์ต่างๆ อย่างตู้เย็น เครื่องปั่น ถาดอาหารพร้อมช้อนส้อมและเครื่องเล่นเด็กในสนาม เราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่ยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตภายในรั้วโรงเรียนที่ดียิ่งขึ้น และมีความสุขไปพร้อมกัน”

ด้าน คุณสุวิทย์​ ชาวไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า กล่าวถึงโครงการว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางผู้ใหญ่และทีมงานจากกรุงเทพประกันชีวิตและไทยรัฐทีวีได้เข้ามามอบจักรยานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียน ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียน พร้อมขอขอบคุณที่จัดโครงการดีๆ และเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกสบายทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น”

คำค้น