“ตู่” ย้ำ ไม่คิดเปลี่ยนทีม ศก. เน้นรูปแบบการทำงานกระชับ-รัดกุม มุ่งช่วยผู้มีรายได้น้อย

"บิ๊กตู่" ย้ำ ไม่คิดเปลี่ยนทีม ศก. เน้นรูปแบบการทำงานกระชับ-รัดกุม มุ่งช่วยผู้มีรายได้น้อยตามยุทธศาสตร์ชาติ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่มีแนวคิดการปรับคณะรัฐมนตรีหรือทีมเศรษฐกิจแต่อย่างใด โดยนายกฯ ต้องการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนว่ารัฐบาลรับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างดี จึงได้มีการหารือระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงแนวทาง รูปแบบ วิธีการ การทำงานของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจให้มีความกระชับและรัดกุมมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดผลทั้งเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค โดยเฉพาะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงมีมาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายเร่งด่วนตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้