“ครม.ศก.” วางเกมรุกปี 63 ขับเคลื่อนส่งออกขยายตัว 3% – ดึง นทท.ต่างชาติเข้าไทย

"ครม.ศก." วางเกมรุกปี 63 ขับเคลื่อนส่งออกขยายตัว 3% - ดึง นทท.ต่างชาติเข้าไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(22 พ.ย.62) ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ(ครม.เศรษฐกิจ) ให้ความเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจปี 63 โดยแบ่งออกเป็น 5 แนวทางหลักๆ ได้แก่

แนวทางที่ 1 คือ ให้การดูแลเกษตรกร กำลังแรงงาน ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ SME และ เศรษฐกิจฐานราก  โดยจะมีการวางแนวทางในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก การช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SME รวมถึงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรและรายได้สุทธิของเกษตรกร

แนวทางที่ 2 การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ โดยวางเป้าหมายการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 แบ่งเป็นงบประมาณประจำปีรวม 92.3% งบประจำ 98% งบลงทุน 70% งบเหลื่อมปี 73% งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 80%

แนวทางที่ 3 การขับเคลื่อนการส่งออก ให้มีการบริหารจัดการด้านการส่งออกให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3%

แนวทางที่ 4 การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดยวางมูลค่าการลงทุนในปี 63 ให้เพิ่มขึ้น 5.9% จากปี 62 ด้วยมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน การส่งเสริมการลงทุน และมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package)

และแนวทางสุดท้าย แนวทางที่ 5 คือ สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยวางเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างประเทศ อยู่ที่จำนวน 41.8 ล้านคน ซึ่งจะสร้างรายได้รวมถึง 2.22 ล้านล้านบาท