SET50 มีโอกาสเด้ง แต่ยังมองตลาดพร้อมปรับตัวลงต่อ

Trading Short S50Z19 Close : 1,053.70 (-1.40 จุด) Resistance : 1,058/1,066 Support : 1,047 Stop loss : ปิดสูงกว่า 1,062 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECS : SET50 (S50Z19) 4 ธ.ค. 2562

กลยุทธ์การลงทุน

Trading Short S50Z19 Close : 1,053.70 (-1.40 จุด) Resistance : 1,058/1,066 Support : 1,047 Stop loss : ปิดสูงกว่า 1,062 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

จากกราฟ TF รายวัน S50Z19 วานนี้พยายามรีบาวด์กลับขึ้นมาเหนือ 1,053 จุดแต่ยังแกว่งในกรอบ และไม่ผ่าน 1,058 จุด สำหรับวันนี้เรามองตลาดจะพร้อมปรับตัวลงต่อ โดยแม้จะมีแรงรีบาวด์เข้ามา แต่เรายังคงแนะนำ Trading Short หรือ Hold Short ต่อเนื่องบริเวณแนวต้าน 1,058 จุด และปิดขายทำกำไรบริเวณ 1,047 จุด แต่อย่างไรก็ดี ท่านที่รอเล่นสวนทาง แนะรอเปิด Long ที่ 1,047 จุด (กรณีเล่น Long กำหนด Stop loss หากเกินต้นทุน 5 จุด)

Fund Flow Analysis:

นลท.ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 1,524.95 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Short 7,442 สัญญา ใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าซื้อสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 44.24 ลบ.

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C2001A 0.26 18.9 0.48
S5028C2003A 0.14 13.9 0.19

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P2001A 0.78 13.6 1.02
S5028P2003A 0.37 9.4 0.33
ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2019

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด