สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TMB มูลค่าสูงสุด 255.86 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TMB มูลค่าสูงสุด 255.86 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TMB 6 175,000,000 255,860 1.46
IMPACT 1 2,000,000 49,700 24.85
TLGF 1 1,500,000 34,950 23.3
FTREIT 1 1,500,000 23,250 15.5
JAS
1 1,000,000 5,400 5.4