KSL ลงนามความร่วมมือ “วว.” เสริมสร้าง-พัฒนาทางวิทยาศาสตร์

KSL ลงนามความร่วมมือ "วว." เสริมสร้าง-พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดพิธีร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์แก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คำค้น