สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 ธ.ค.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 27 ธ.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 83,082 1,578,558 70.69%
TASCO 775,500 16,278,180 13.70%
HMPRO-R 2,191,300 35,191,790 10.03%
TU-R 1,094,300 14,629,210 9.76%
SAT 20,000 309,000 9.07%
BEC 338,100 2,010,695 8.76%
DTAC-R 574,700 30,894,525 8.60%
BANPU 1,019,200 12,127,920 7.84%
TRUE-R 9,285,200 43,693,676 7.50%
PTT 3,932,500 174,292,250 7.10%
QH 2,600,000 6,648,000 6.86%
IVL 1,751,800 61,545,525 6.84%
EGCO-R 76,000 25,124,000 6.80%
TOP 353,900 24,747,750 6.74%
GLOBAL-R 447,900 7,118,150 6.73%
GULF 515,400 84,839,600 6.60%
CPALL 1,120,100 84,385,075 6.40%
CPF 1,679,000 46,538,125 6.37%
CPF-R 1,669,600 45,990,575 6.33%
RATCH-R 286,400 19,810,175 6.25%
BDMS 1,875,600 48,271,100 6.19%
BCPG 365,100 5,968,570 6.18%
SNC 20,400 201,960 6.18%
COM7-R 125,200 3,255,200 5.98%
THAI 114,200 792,330 5.67%
UNIQ 39,700 286,070 5.60%
BH-R 92,400 13,506,850 5.50%
PTTGC 421,600 24,029,950 5.39%
JAS-R 709,400 3,532,812 5.23%
BGRIM 527,700 27,766,600 4.97%
INTUCH 392,300 22,582,700 4.90%
AU 177,000 1,714,375 4.81%
BCP-R 206,200 5,722,050 4.79%
PSL 91,600 699,800 4.61%
LH 1,357,800 13,245,420 4.36%
HANA-R 151,600 5,268,175 4.24%
GLOBAL 279,300 4,442,400 4.20%
ADVANC 164,600 35,363,200 4.12%
SGP 166,300 1,625,620 3.99%
PTTEP 274,300 34,311,050 3.98%
BEM 1,290,800 14,069,720 3.97%
KTB 1,164,500 19,135,650 3.97%
OSP-R 466,300 18,701,700 3.95%
TOP-R 199,200 13,937,225 3.79%
AOT 850,000 63,539,400 3.76%
KBANK 194,400 29,198,800 3.70%
TU 412,800 5,547,000 3.68%
HMPRO 799,900 12,769,680 3.66%
PLANB 620,000 4,725,000 3.66%
AWC 1,000,000 5,750,000 3.37%
CHG-R 482,700 1,255,020 3.27%
SAWAD 120,000 8,155,000 3.23%
BTS 989,300 13,058,760 3.19%
ADVANC-R 126,800 27,244,000 3.17%
CPN 188,600 11,824,550 3.16%
BBL 260,500 41,748,350 3.14%
TPIPP 276,600 1,183,878 3.09%
MAJOR-R 15,200 383,800 3.06%
KCE 946,800 23,970,670 3.01%
BH 50,200 7,335,700 2.99%
BEM-R 963,900 10,506,510 2.96%
SCB-R 163,600 19,519,800 2.93%
MTC 104,400 6,602,050 2.92%
SCC 58,900 23,052,700 2.82%
AEONTS 2,600 492,700 2.75%
BPP 93,200 1,642,470 2.65%
MTC-R 91,100 5,761,050 2.55%
CPN-R 148,800 9,343,175 2.49%
AOT-R 540,100 40,462,500 2.39%
AAV 105,600 231,490 2.26%
IRPC-R 1,812,900 6,651,956 2.23%
WORK 35,000 495,250 2.21%
GPSC 322,900 27,152,325 2.19%
SPALI-R 249,600 4,464,230 2.16%
TISCO-R 42,000 4,157,100 2.13%
TMB 3,992,000 6,492,680 2.11%
SCB 114,300 13,677,100 2.05%
TCAP 168,500 8,996,425 2.05%
WHA 1,009,200 3,929,336 2.02%
CENTEL 81,000 2,024,190 2.01%
BANPU-R 253,000 3,010,700 1.95%
EGCO 21,800 7,199,700 1.95%
AP-R 173,100 1,269,770 1.85%
SAWAD-R 68,500 4,649,675 1.84%
S-R 30,000 78,000 1.82%
BLA 4,400 91,960 1.78%
TRUE 2,190,200 10,322,820 1.77%
BCP 74,000 2,058,125 1.72%
TPIPL 500,000 650,000 1.64%
MAKRO 16,000 496,000 1.62%
SIRI-R 100,000 110,000 1.62%
ERW 48,000 276,000 1.60%
IRPC 1,296,400 4,768,208 1.59%
KKP 29,100 1,931,625 1.52%
GULF-R 114,400 18,842,750 1.46%
ICHI 28,000 138,750 1.46%
KBANK-R 76,700 11,505,000 1.46%
KKP-R 27,500 1,824,700 1.43%
GPSC-R 201,400 17,074,950 1.37%
PTTEP-R 89,400 11,219,700 1.30%
STEC-R 77,800 1,120,320 1.28%
CBG 33,200 2,800,825 1.26%
BEAUTY 302,500 505,175 1.22%
BGRIM-R 123,400 6,485,400 1.16%
EA 159,400 6,953,175 1.14%
SUPER 677,600 365,904 1.08%
DELTA 43,200 2,386,450 1.07%
COM7 21,800 566,800 1.04%
SPALI 110,000 1,969,500 0.95%
DTAC 60,700 3,248,650 0.91%
TISCO 17,400 1,719,000 0.88%
JAS 115,400 574,692 0.85%
PRM 60,000 423,000 0.84%
TOA 20,000 785,000 0.81%
SCC-R 15,800 6,178,800 0.76%
HANA 26,800 934,100 0.75%
CPALL-R 130,000 9,769,525 0.74%
LH-R 230,800 2,250,300 0.74%
ROBINS 53,400 3,511,050 0.70%
MINT 61,800 2,236,300 0.69%
STEC 40,600 584,640 0.67%
KTC 24,600 962,250 0.66%
BJC 49,000 2,113,650 0.59%
BCH 60,000 1,025,000 0.53%
QH-R 201,700 516,352 0.53%
RATCH 24,500 1,699,700 0.53%
CBG-R 13,600 1,149,200 0.52%
PTG 27,300 437,150 0.50%
JMT 18,000 370,000 0.46%
SPRC 66,100 704,710 0.43%
ERW-R 12,600 72,450 0.42%
ORI 20,000 141,000 0.42%
JASIF 41,600 401,440 0.41%
INTUCH-R 32,000 1,832,075 0.40%
CK 5,200 98,280 0.36%
AP 30,000 220,500 0.32%
BCH-R 35,900 610,960 0.32%
EPG-R 16,400 104,140 0.29%
IVL-R 67,500 2,362,500 0.26%
MEGA-R 600 16,200 0.26%
TQM 5,800 390,800 0.24%
DIF 12,100 198,440 0.20%
AMATA-R 12,700 254,000 0.17%
BDMS-R 20,400 525,300 0.07%
TPIPL-R 20,000 26,000 0.07%
ESSO 12,800 111,675 0.06%
RS 3,000 36,900 0.06%
GFPT 2,000 24,800 0.04%
TCAP-R 500 26,750 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th