สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F บวกสูงสุด 338.06 ล้านบาท

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F บวกสูงสุด 338.06 ล้านบาท

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 2 2,250,000 338,063 150.25
VGI 1 5,000,000 48,250 9.65
CPF-F 1 500,000 13,813 27.62
GLOBAL 1 206,500 3,436 16.64

คำค้น