สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB มูลค่าสูงสุด 343.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB มูลค่าสูงสุด 343.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB 1 3,000,000 343,500 114.5
KBANK-F 3 579,400 80,516 138.96
HMPRO 2 4,200,000 67,242 16.01
BLAND
2 45,000,000 60,300 1.34
CPALL-F 1 754,900 55,440 73.44
BBL 3 317,500 48,983 154.28
RML <NP> 1 40,000,000 38,800 0.97
EGCO 1 100,000 32,800 328
PTTE13C2004A 6 50,000,000 29,353 0.59
BPP 1 1,486,100 25,710 17.3
TISCO 5 190,000 19,285 101.5
PTTGC 4 263,400 17,183 65.24
PTT13C2004A
3 50,000,000 14,500 0.29
CENTEL 1 406,000 9,622 23.7
CPN 1 95,200 5,807 61
TOP 1 85,800 5,792 67.5
CBG 1 48,400 4,425 91.42
IVL
1 118,000 3,806 32.25
JWD 1 500,000 3,775 7.55
BGRIM 1 60,000 3,345 55.75
GLOBAL 1 198,100 2,932 14.8
GULF13C2004A 1 4,000,000 2,560 0.64
BTS13C2003A 1 7,200,000 1,080 0.15
PTTEP 1 5,000 665 133
RAM 1 4,000 602 150.5
CK13C2003A 1 1,400,000 329 0.24