สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TFFIF มูลค่าสูงสุด 24.40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TFFIF มูลค่าสูงสุด 24.40 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TFFIF
1 2,000,000 24,400 12.2
KBANK-F 1 100,000 13,600 136
TLGF 1 500,000 10,250 20.5
GPSC 1 39,700 3,454 87