SCB 10X โฮลดิ้งดิจิทัลเทคโนโลยี

วันที่ 8 ม.ค. 63 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท วัตถุประสงค์หลักเพื่อการลงทุนและพัฒนาธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับ Digital Technology เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืนระยะยาว โดย SCB ถือหุ้น 100%

พลวัตปี 2020 : สุภชัย ปกป้อง

วันที่ 8 ม.ค. 63 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท วัตถุประสงค์หลักเพื่อการลงทุนและพัฒนาธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับ Digital Technology เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืนระยะยาว โดย SCB ถือหุ้น 100%

ที่น่าสนใจไปกว่านั้นเมื่อปรากฏชื่อ “อาทิตย์ นันทวิทยา, กานต์ ตระกูลฮุน, ไพรินทร์ ชูโชติถาวร, อารักษ์ สุธีวงศ์ นั่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ที่ว่านี้ จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า  SCB 10X มีสถานะเป็น “โฮลดิ้งคอมพานี” นั่นจึงทำให้ SCB 10X ต้องมีความหมายและสำคัญต่อทิศทางอนาคต SCB ด้วยนั่นเอง

มีความเป็นไปได้ว่า SCB 10X คือโฮลดิ้งคอมพานี ที่เข้ามาดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยีในเครือทั้งหมด เช่น Digital Ventures, SCB Abacus รวมถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีหรือสตาร์ตอัพต่าง ๆ ที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ส่วนผู้ที่จะมาดำรงตำ แหน่ง CEO อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการนำเสนอชื่อ “อารักษ์ สุธีวงศ์” ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนี้ต่อไป

เดิมที SCB 10X เป็นหน่วยงานใหม่ ภายใต้ SCB ตั้งขึ้นมาโดย “อาทิตย์ นันทวิทยา” ซีอีโอใหญ่ SCB หลังแรงบันดาลใจมาจากแผนก Google X ของ Google ที่ให้พนักงานได้ทดลองสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่หากทำสำเร็จ จะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลเชิงบวกให้องค์กรไม่อยู่ภายใต้กรอบความคิดเดิมว่าโปรเจกต์นี้ต้องสำเร็จ ต้องสร้างกำไรต้องทำรายได้เสมอไป

ด้วยวิธีคิดดังกล่าว คือ เป็นหน่วยงานที่จะให้ทีมงานได้บุกเบิก ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีเป้าหมายคือสร้างผลิต ภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Product) ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกและพลิกโฉม SCB จนกลายเป็น New Bank ในอนาคตที่สำคัญ SCB 10X เป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลัก SCB ที่ต้องมองหาโมเดลทางธุรกิจใหม่ ที่จะสร้างประสบการณ์และคุณค่าใหม่ให้ลูกค้าทุกเซกเมนต์ด้วย

ความแตกต่างและความโดดเด่นของ SCB 10X คือ เป็นหน่วยงานที่แยกตัวออกมาอิสระ โดยจะรายงานตรงกับ“อาทิตย์ นันทวิทยา” ทำให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

จากเป้าหมาย SCB 10X ที่ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะพลิกโฉมการให้บริการของธนาคาร ทำให้ SCB 10X เต็มไปด้วยความท้าทาย ได้ลองอะไรใหม่ ๆ ได้ลองผิดลองถูก โดยมีทรัพยากรด้านทุนและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของ SCB สามารถเริ่มงานได้เลยทันที ไม่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ และด้วยความที่เป็นหน่วยงานใหม่พนักงานที่เข้ามาจะมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันด้วย

นี่คือ..การปรับโครงสร้างบริษัทในเครือของ SCB เริ่มเห็นกลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายธุรกิจในด้านนี้มีบทบาทมากขึ้น ตามแผนการก้าวสู่การเป็น The Future Bank ที่จะมีบริการดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กร (SCB Transformation) องค์กรใหญ่เช่นนี้มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นโจทย์ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นสิ่งที่ SCB ต้องเร่งทำเพื่อ Disrupt ตัวเอง..ก่อนจะถูกเทคโนโลยี Disrupt ในอนาคต