สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) LHHOTEL มูลค่าสูงสุด 19.55 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) LHHOTEL มูลค่าสูงสุด 19.55 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
LHHOTEL 1 1,000,000 19,550 19.55
CPALL 1 250,000 18,906 75.62
PTTE13C2006A 1 15,000,000 6,750 0.45
AOT13C2004A
2 20,000,000 5,370 0.27
MTC 1 50,000 3,341 66.81
CPF 1 100,000 3,050 30.5
SCC-F 1 60 22 361
KBANK-F 2 60 8 140.5
SCB-F 1 40 4 99.5
AOT-F 1 40 3 70.75
ADVANC-F 1 10 2 218
CPALL-F 1 20 2 75
BDMS-F 1 50 1 25.5
CPN-F 1 20 1 62.75