สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 483.15 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 483.15 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 6 3,417,557 483,146 141.37
KBANK 2 1,807,000 255,563 141.43
BBL 2 768,200 115,015 149.72
BBL-F 1 750,000 112,688 150.25
BKKCP 1 7,496,200 99,999 13.34
SPALI 1 4,535,000 75,393 16.62
CBG 1 400,000 36,300 90.75
MTC 2 338,400 22,087 65.27
LHHOTEL 1 1,000,000 19,550 19.55
CPALL 1 250,000 18,906 75.62
PTTE13C2006A
3 30,000,000 13,500 0.45
BDMS 1 500,000 12,750 25.5
IVL 2 350,500 10,252 29.25
SCC 1 27,500 10,010 364
LH 1 1,000,000 10,000 10
MINT 1 266,700 8,734 32.75
S5013P2003C 1 10,000,000 7,700 0.77
TISCO-F
1 70,700 7,264 102.75
SCB
1 61,200 6,059 99
ANAN 2 2,600,000 6,032 2.32
AOT13C2004A 2 20,000,000 5,370 0.27
AOT
1 68,100 4,852 71.25
PTTGC 1 82,000 4,121 50.25
DIF
1 200,000 3,440 17.2
CPN 1 48,300 3,055 63.25
CPF
1 100,000 3,050 30.5
SPRC 1 343,000 2,795 8.15
GPSC13C2002A 1 4,432,100 2,615 0.59
CENTEL 1 23,200 508 21.9
PTT13C2004A 1 1,503,700 331 0.22
SCC-F 1 60 22 361
SCB-F
1 40 4 99.5
AOT-F 1 40 3 70.75
ADVANC-F 1 10 2 218
CPALL-F 1 20 2 75
BDMS-F 1 50 1 25.5
CPN-F 1 20 1 62.75