สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) WHA-F มูลค่าสูงสุด 66.21 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) WHA-F มูลค่าสูงสุด 66.21 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
WHA-F 1 20,886,400 66,210 3.17
SCC 1 142,400 51,620 362.5
BAM 1 1,000,000 26,750 26.75
LH 2 2,000,000 19,550 9.78
BBL-F 1 100,000 14,900 149
SPALI 1 559,800 9,349 16.7
CPF
1 100,000 3,050 30.5