สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 ม.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 106,526 2,086,876 71.24%
CHINA 26,500 142,658 29.12%
TPIPL 565,000 859,100 24.80%
HANA 203,600 7,082,325 16.21%
TRUE-R 7,050,800 27,012,392 14.81%
PSL 600,900 3,780,825 13.95%
BGRIM 1,907,700 122,021,025 13.37%
PTTGC-R 1,767,400 86,186,250 12.66%
RS 810,000 9,355,360 12.37%
KTB 3,378,800 54,413,080 12.01%
DTAC-R 336,700 14,990,400 11.69%
ADVANC 2,297,600 468,336,800 10.95%
SCB-R 1,341,700 131,865,225 10.19%
PRM 455,700 2,592,015 9.84%
DIF 1,269,900 21,779,950 9.55%
HMPRO 833,300 12,644,220 9.43%
KBANK 2,189,900 294,893,950 8.88%
INTUCH-R 3,024,000 167,211,500 8.23%
CPALL 1,257,100 91,096,225 8.22%
CPN 711,600 42,672,725 8.21%
PTTEP-R 535,300 67,059,900 8.17%
BPP 341,300 5,161,310 8.14%
MINT 1,581,800 49,007,925 8.01%
INTUCH 2,927,500 163,229,975 7.96%
TOP 964,500 50,410,550 7.93%
TISCO-R 133,800 13,580,700 7.62%
KCE 4,085,300 77,037,540 7.37%
TOP-R 888,000 46,379,575 7.30%
ESSO 1,258,000 8,340,380 7.16%
BANPU 1,822,400 18,253,080 7.14%
TIPCO 24,000 166,300 7.10%
DOHOME 680,000 6,056,750 7.02%
GULF-R 411,200 80,439,550 6.89%
ADVANC-R 1,425,000 290,198,200 6.79%
SCC-R 116,900 41,566,500 6.54%
GULF 375,000 73,233,000 6.29%
MINT-R 1,227,000 37,697,375 6.21%
BEM 2,657,300 29,487,030 5.90%
IRPC 3,582,800 10,361,724 5.43%
RATCH-R 251,600 17,692,125 5.18%
SCC 92,600 32,786,700 5.18%
CPF 2,776,800 83,611,500 5.10%
OSP-R 207,600 9,309,850 5.04%
CBG 81,500 7,321,125 5.00%
BH 61,200 8,309,350 4.92%
AOT 1,554,700 107,671,625 4.77%
CENTEL 153,300 3,289,340 4.71%
TRUE 2,237,400 8,623,208 4.70%
JMART 100,000 887,500 4.67%
GPSC 556,900 48,969,500 4.46%
SAWAD-R 258,200 19,304,550 4.44%
IVL 604,900 17,193,650 4.42%
SUPER-R 1,000,000 510,000 4.42%
TU-R 1,119,500 16,210,580 4.33%
BCP 222,900 5,559,830 4.30%
BTS 3,589,700 45,711,920 4.20%
KBANK-R 1,012,900 137,581,300 4.11%
BJC-R 191,500 7,897,775 4.01%
AWC 1,800,500 9,864,055 3.99%
PTTEP 261,600 32,923,400 3.99%
BEAUTY 4,000,000 8,840,000 3.86%
AAV 925,800 1,632,108 3.85%
BGRIM-R 546,600 34,974,375 3.83%
MTC-R 176,900 11,665,900 3.82%
GPSC-R 471,000 41,596,375 3.77%
LH 683,700 6,606,180 3.58%
BCPG 110,900 1,774,660 3.42%
BDMS 484,800 12,210,000 3.40%
PTTGC 470,900 23,140,175 3.37%
THAI 66,700 391,220 3.34%
AMATA 150,000 2,505,000 3.23%
EPG 154,400 882,300 3.13%
TISCO 54,800 5,566,350 3.12%
KTC 139,100 4,844,350 3.05%
TTW 133,600 1,836,110 2.97%
BCP-R 153,600 3,839,450 2.96%
IRPC-R 1,875,500 5,408,956 2.84%
VGI 1,704,000 14,824,405 2.77%
TMB-R 2,943,600 4,224,145 2.75%
BLA 14,800 278,730 2.74%
EA-R 164,200 7,101,275 2.68%
TU 654,800 9,464,900 2.53%
TTCL 51,000 243,160 2.51%
AOT-R 813,800 56,504,625 2.50%
DELTA 23,800 1,226,225 2.49%
EGATIF 79,100 1,013,190 2.35%
EA 142,100 6,100,050 2.32%
IVL-R 311,000 8,858,550 2.27%
TCAP 118,700 6,133,300 2.24%
PTT 347,300 15,122,200 2.20%
BJC 95,400 3,918,450 2.00%
TASCO 84,200 1,746,830 1.93%
STEC 535,100 7,964,260 1.91%
KKP-R 43,700 2,949,800 1.86%
BBL 231,400 32,924,850 1.85%
DTAC 52,500 2,341,400 1.82%
HMPRO-R 159,000 2,401,520 1.80%
ORI 80,000 544,000 1.75%
SGP-R 88,000 729,395 1.74%
SPRC 297,400 2,462,040 1.74%
OSP 70,000 3,132,500 1.70%
UNIQ 23,000 166,750 1.67%
PTL 8,500 115,050 1.52%
RATCH 73,700 5,198,975 1.52%
BCH-R 74,800 1,174,360 1.51%
JASIF 155,900 1,531,365 1.50%
CHG 698,400 1,919,444 1.35%
BCH 66,200 1,039,920 1.34%
CBG-R 21,900 1,963,650 1.34%
CPALL-R 201,500 14,458,625 1.32%
JAS 334,300 1,688,215 1.30%
SCB 166,500 16,310,225 1.26%
GLOBAL 71,800 1,034,940 1.24%
PLANB 2,024,100 12,047,905 1.22%
SUPER 275,400 140,454 1.22%
SGP 61,100 511,715 1.21%
WHA 874,800 2,828,796 1.21%
TCAP-R 62,000 3,195,725 1.17%
LH-R 222,100 2,143,265 1.16%
KKP 25,600 1,729,600 1.09%
SPALI 115,400 1,886,030 1.09%
BH-R 12,500 1,700,000 1.01%
CK-R 276,000 5,272,460 1.01%
MAJOR-R 54,400 1,177,480 0.88%
CK 231,600 4,406,790 0.85%
PSH 28,000 390,860 0.84%
AP-R 58,600 418,990 0.83%
BIG 150,000 99,500 0.77%
TOA 11,800 430,700 0.74%
BEC 37,600 202,060 0.73%
SVI 4,200 13,776 0.72%
STEC-R 191,100 2,848,920 0.68%
CHG-R 346,400 953,744 0.67%
AMATA-R 30,000 501,680 0.65%
HANA-R 8,000 275,200 0.64%
SAWAD 36,300 2,737,400 0.62%
PLANB-R 923,600 5,409,570 0.56%
BTS-R 466,200 5,828,130 0.55%
JMT 8,000 173,200 0.48%
ERW 84,900 366,362 0.41%
BBL-R 50,000 7,000,000 0.40%
VNT 6,300 152,770 0.40%
MBK 10,500 211,050 0.39%
AU 10,000 106,500 0.38%
GUNKUL 100,900 271,342 0.38%
KTB-R 100,000 1,610,000 0.36%
GFPT-R 25,900 319,220 0.31%
CPN-R 25,000 1,503,300 0.29%
MTC 13,500 889,075 0.29%
STPI 18,600 112,645 0.29%
COM7 10,900 294,300 0.24%
GFPT 20,000 240,000 0.24%
EGCO 1,500 475,500 0.22%
SIRI-R 13,000 13,000 0.22%
TTW-R 9,300 128,340 0.21%
CKP-R 23,700 97,042 0.20%
CENTEL-R 6,000 129,600 0.18%
ACE 50,000 150,000 0.17%
CKP 18,600 75,956 0.15%
STA 23,800 297,520 0.15%
AP 9,700 69,665 0.14%
BANPU-R 34,200 345,420 0.13%
PTG 18,600 263,960 0.13%
THANI 1,700 9,435 0.13%
TPIPP 3,200 13,888 0.13%
PTG-R 17,100 242,820 0.12%
TKN 10,700 99,510 0.10%
WHA-R 69,300 224,532 0.10%

หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น