RS กับ Entertainmerce Model

ช่วงผ่านมาบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ทรานส์ฟอร์มสู่โมเดลธุรกิจ Multi-platform Commerce (MPC) ประเดิมมุ่งเน้นที่สินค้าความงาม ด้วยแนวคิดเปลี่ยนคนฟังและคนดูสู่การเป็นลูกค้า นั่นคือการแปลงบทบาทสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้กลายเป็น “แหล่งช้อปปิ้ง” ถือเป็นโมเดลใหม่ ที่พัฒนาขึ้นจากการนำแพลตฟอร์มสื่อในมือ ที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วมาบริหารต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างคุ้มค่าที่สุด

พลวัตปี 2020 : สุภชัย ปกป้อง

ช่วงผ่านมาบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ทรานส์ฟอร์มสู่โมเดลธุรกิจ Multi-platform Commerce (MPC) ประเดิมมุ่งเน้นที่สินค้าความงาม ด้วยแนวคิดเปลี่ยนคนฟังและคนดูสู่การเป็นลูกค้า นั่นคือการแปลงบทบาทสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้กลายเป็น “แหล่งช้อปปิ้ง” ถือเป็นโมเดลใหม่ ที่พัฒนาขึ้นจากการนำแพลตฟอร์มสื่อในมือ ที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วมาบริหารต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างคุ้มค่าที่สุด

ถือเป็นการปรับเปลี่ยนโมเดล ที่ถูกจับตาอย่างยิ่งจากนักลงทุน เพราะเป็นการพลิกบทบาทธุรกิจสื่อและบันเทิง เข้าสู่ธุรกิจ MPC แต่ยอมรับหนีกระแส Disruption ธุรกิจดั้งเดิม ที่ประสบความสำเร็จไม่น้อยทีเดียว

มาถึงปี 2020 RS ประกาศวิสัยทัศน์ธุรกิจ Entertainmerce เพื่อสร้าง New S Curve ด้วยการนำจุดแข็งจากธุรกิจ Entertainment มาผสมผสานเข้ากับธุรกิจ Commerce แบบฉบับของตนเองที่เรียกว่า Storytelling Commerce โดยมีการปรับโครงสร้างภายในและแต่งตั้งทีมผู้บริหารระดับสูงทุกส่วนงาน

ถือเป็นการดำเนินการจัดทัพการบริหารครั้งใหญ่ของค่าย RS ด้วยเป้าหมายส่งเสริมศักยภาพการเติบโตและเข้าสู่การเป็น Data-Driven Organization   เพื่อรับมือกับความท้าทายธุรกิจใหม่

“สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RS ระบุชัดว่า การปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ มีการโฟกัสเรื่องคุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารคือ “ไม่ยึดติด ไม่หยุดนิ่ง ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาและมีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย” ที่ถือเป็นรากเหง้าองค์กร RS มาจนถึงวันนี้..

การปรับโครงสร้างดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการการเงิน ที่มีการดึงมือการเงินอาชีพเข้ามาร่วม เช่นเดียวกันการพัฒนายุทธศาสตร์ผู้นำรุ่นใหม่ ที่ดึงมืออาชีพจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซเข้ามาร่วมด้วย

การขับเคลื่อนในด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักทางด้านการเป็น Data-Driven Organization การดูแลกลุ่มสินค้าและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการบริหารกลุ่ม Telemarketing ที่ถือว่าเป็นอีกจุดแข็งสำคัญของ Entertainmerce Model ภายใต้ความเชื่อที่ว่า Growth Factor สำคัญคือ Digital Commerce Platform นั่นเอง

จึงน่าสนใจและน่าติดตามการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ (อีกครั้ง) ของค่าย RS ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์การที่มีความยืด หยุ่นสูง ท่ามกลางกระแส Disruption ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น

แน่นอนว่า..ด้วยพลวัตทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้ การปรับตัวเร็วหรือขยับตัวก่อน ย่อมนำมาซึ่งความเป็นผู้นำและความได้เปรียบคู่แข่งขันในที่สุด

แต่ว่า..การจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำและได้เปรียบมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวคงได้รู้กัน…!!