สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 12 ก.พ.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 12 ก.พ.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AP 1,004,500 7,333,005 20.10%
BGRIM 2,034,200 119,925,000 13.53%
GULF 575,200 110,460,950 12.70%
SPALI-R 269,600 4,529,580 12.63%
TTA 120,000 435,200 11.89%
BH-R 122,300 16,743,750 10.29%
GLOBAL-R 294,100 4,325,830 9.98%
THAI 231,400 1,285,880 9.13%
BTS 2,020,300 26,082,350 9.08%
DTAC-R 1,590,200 63,780,100 8.71%
ORI 417,300 2,633,490 8.64%
BGRIM-R 1,208,300 71,523,725 8.04%
RATCH-R 390,200 25,161,375 7.91%
ADVANC-R 753,300 149,752,250 7.76%
PTT 3,123,300 135,082,725 7.69%
KKP-R 122,400 8,497,750 7.63%
KTB 1,391,800 22,547,160 7.20%
GPSC 1,361,700 106,165,650 7.14%
HMPRO 1,161,200 17,173,120 7.04%
EA-R 3,098,400 151,645,700 6.86%
TASCO 507,000 11,226,240 6.54%
JASIF 804,400 7,963,560 6.27%
MINT 487,100 16,245,325 6.13%
DCC 100,000 182,650 6.07%
CKP-R 876,700 3,687,576 6.02%
CPN 327,100 20,458,350 5.88%
BCP 120,700 3,233,150 5.73%
TMB 6,504,800 9,335,051 5.55%
AWC 2,746,500 15,852,625 5.35%
TU-R 806,700 12,267,750 5.34%
SCB-R 1,242,300 124,800,200 5.13%
EPG 1,562,200 8,290,690 4.95%
MAJOR-R 147,700 3,296,500 4.95%
BEAUTY 8,300,000 21,516,000 4.91%
RS 200,000 2,180,000 4.77%
SNC 10,900 105,460 4.71%
MTC-R 179,000 12,007,550 4.65%
MEGA-R 80,800 2,183,750 4.61%
ADVANC 446,600 89,164,850 4.60%
CK-R 513,700 11,007,230 4.56%
HANA-R 154,400 5,600,125 4.53%
TPIPP 155,300 706,506 4.47%
PTL 30,000 402,000 4.42%
JAS 2,303,400 12,712,240 4.41%
CPF 1,479,400 43,604,000 4.21%
GULF-R 190,700 36,599,150 4.21%
VGI 1,117,200 10,110,840 4.21%
BH 49,500 6,761,450 4.17%
GFPT 358,300 4,057,020 4.08%
CENTEL 144,900 3,257,190 4.06%
IVL 856,400 26,837,475 4.05%
DTAC 731,300 29,486,625 4.01%
EGCO-R 31,600 9,726,800 3.87%
CPN-R 207,900 13,038,550 3.74%
AOT 762,800 54,107,225 3.65%
BDMS 1,058,800 26,374,180 3.65%
HMPRO-R 588,500 8,705,610 3.57%
IRPC 2,920,400 8,760,472 3.54%
KCE 2,499,100 54,595,840 3.54%
PTTGC 692,500 37,236,700 3.53%
KBANK 363,800 51,842,500 3.44%
IRPC-R 2,786,000 8,358,000 3.37%
CHG 2,752,000 7,213,360 3.34%
SCC 70,600 26,027,500 3.03%
PTG 207,600 3,011,320 3.02%
SCB 731,300 73,143,250 3.02%
TU 451,800 6,894,710 2.99%
CPALL-R 377,800 27,258,650 2.88%
BANPU 655,800 6,623,580 2.83%
SGP 96,000 805,100 2.83%
INTUCH-R 583,100 31,938,000 2.78%
SAWAD-R 119,300 9,342,625 2.71%
TMB-R 3,113,500 4,477,295 2.66%
GLOBAL 75,300 1,107,680 2.55%
SPALI 54,200 915,980 2.54%
TOP-R 299,700 16,130,325 2.51%
KTC 432,900 17,090,250 2.50%
AMATA-R 362,300 6,264,250 2.45%
CPALL 321,800 23,196,950 2.45%
AAV 947,100 1,731,799 2.32%
WHA 2,899,000 9,844,336 2.32%
BBL 154,300 22,807,950 2.25%
GFPT-R 197,500 2,258,890 2.25%
BLA 18,200 353,560 2.20%
CKP 317,300 1,344,914 2.18%
PLANB 1,576,800 10,785,955 2.17%
BEC 122,100 644,985 2.14%
GUNKUL-R 968,300 2,664,848 2.14%
KKP 32,300 2,239,850 2.01%
AU 79,500 794,400 2.00%
INTUCH 416,900 22,752,500 1.99%
TISCO 52,300 5,357,450 1.96%
COM7 159,300 4,004,025 1.90%
BCH 103,800 1,609,500 1.86%
BPP 36,400 570,420 1.79%
BCPG 241,200 3,822,860 1.71%
STEC 507,800 8,500,460 1.70%
TCAP 97,000 5,357,150 1.68%
PTTGC-R 323,200 17,349,300 1.65%
TCAP-R 94,600 5,219,475 1.64%
MC 105,000 1,256,500 1.55%
ESSO 361,400 2,655,290 1.54%
BJC-R 69,800 2,809,575 1.51%
SCC-R 33,300 12,280,600 1.43%
BEM 1,270,500 14,356,450 1.42%
SPRC 470,900 4,313,680 1.41%
CBG 39,500 3,445,875 1.35%
BCP-R 27,800 743,650 1.32%
PTG-R 90,900 1,329,180 1.32%
TTW-R 32,400 456,840 1.31%
LH 286,400 2,753,400 1.29%
TRUE 906,200 3,508,124 1.27%
HANA 39,900 1,451,575 1.17%
QH-R 274,700 692,244 1.12%
TOP 123,900 6,687,550 1.04%
AOT-R 212,000 14,999,000 1.01%
UNIQ 8,900 67,195 0.94%
IVL-R 195,400 6,177,700 0.92%
TRUE-R 636,700 2,483,122 0.89%
CHG-R 664,900 1,760,176 0.81%
EA 357,300 17,384,825 0.79%
JMT 65,000 1,600,500 0.79%
BCH-R 42,400 657,380 0.76%
QH 184,700 466,206 0.76%
BANPU-R 171,800 1,735,180 0.74%
GPSC-R 136,400 10,594,475 0.72%
TKN 76,400 753,650 0.60%
BJC 27,400 1,108,675 0.59%
CK 66,700 1,428,680 0.59%
RATCH 29,000 1,871,775 0.59%
TTW 14,600 205,860 0.59%
MEGA 10,000 270,000 0.57%
EPG-R 154,900 796,070 0.49%
GL 200,000 908,000 0.45%
WHA-R 509,700 1,737,824 0.41%
COM7-R 33,500 838,080 0.40%
STA 20,600 246,660 0.38%
PLANB-R 269,900 1,811,720 0.37%
DIF 36,600 625,860 0.34%
SAWAD 14,300 1,110,550 0.32%
PSH 1,600 23,200 0.23%
PRM 20,000 113,000 0.20%
TOA 5,000 168,750 0.19%
MINT-R 14,700 490,000 0.18%
BEM-R 149,700 1,691,610 0.17%
AMATA 23,900 414,230 0.16%
STPI 3,000 18,300 0.09%
THANI 12,000 72,330 0.06%
MTC 2,000 135,500 0.05%
ERW 4,600 21,232 0.04%
KBANK-R 2,500 357,500 0.02%
GUNKUL 3,000 8,308 0.01%
PTTEP 2,000 256,000 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น