“สำนักงานประกันสังคม” เก็บหุ้น LPN เข้าพอร์ตเพิ่มรวมถือเกิน 5%

“สำนักงานประกันสังคม” เก็บหุ้น LPN เข้าพอร์ตเพิ่มรวมถือเกิน 5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN โดย สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0882% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.038% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 ของ LPN ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 72,280,300 หุ้น หรือ 4.90%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 107,025,354 7.25
2. สำนักงานประกันสังคม 72,280,300 4.90
3. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี 38,651,532 2.62
4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 31,825,400 2.16
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 31,648,400 2.14

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/08/2562)

คำค้น