DDD ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

DDD ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวชั่น กรุงเทพ

นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ รักษาการประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และคณะกรรมการ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท คิวรอน จำกัด และบริษัท อเล็กซี่เทรนนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวชั่น กรุงเทพ

คำค้น